Samhällsengagemang & CSR

Med sikte på att skapa bestående effekt för klienter, medarbetare och samhället i stort

Som en del i vårt hållbarhetsarbete engagerar vi oss i samhällsfrämjande projekt, initiativ och samarbeten där vi genom vår kompetens och expertis kan bidra till att samhälle, organisationer och individer växer och utvecklas.

Vi driver den egna verksamheten mot ökad hållbarhet och vi bistår i vår tur våra klienter att göra detsamma. Genom vårt samhällsansvar omsätter vi också vårt syfte i praktiken – att skapa bestående effekt för klienter, medarbetare och samhället i stort.

Som jurister har vi en kompetens som är till nytta för fler än våra traditionella klienter och ett ansvar som sträcker sig långt utöver de ekonomiska vinsterna. Vår önskan om att bidra till ett bättre samhälle är grunden till att vi i en rad olika initiativ bistått med vår kunskap för att stötta och utveckla organisationer som påverkar samhället i positiv riktning.

Vi har valt att dela in vårt samhällsengagemang i tre huvudområden:

  • Samhället som helhet. För samhället investerar vi i långsiktiga projekt för att sprida kunskap, verka för större mångfald inom det svenska rättsväsendet samt öka inkluderingen på den svenska arbetsmarknaden.
  • Företagande. Vårt engagemang för företagande syftar till att stödja entreprenörskap, innovation och tillväxt både på hemmaplan och i globala sammanhang.
  • Individen. Vår uppfattning är att människor växer genom engagemang, utbildning, kunskapsutbyte och relationer. För individer vill vi skapa och sprida ny kunskap och därmed främja förutsättningarna för människor att växa inom akademin, näringslivet, idrotten och andra områden i Sverige såväl som globalt.

Exempel på några av Vinges samhällsengagemang

  • Vinges Mångfaldsprogram
  • Stiftelsen GoodCause
  • Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)
  • Mitt Liv
  • Rädda Barnen

 

 

 

Mångfaldsprogrammet

Mångfaldsprogrammet

Målet med Vinges Mångfaldsprogram är att bredda juristkåren och ta vara på den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig.

Juridisk rådgivare till SOK

Juridisk rådgivare till SOK

År 2016 ingick Vinge ett långsiktigt samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, som officiell affärsjuridisk rådgivare.

Mitt Liv

Mitt Liv

Mitt Liv är en stiftelse som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden.