Utvecklas med oss

Vi vill att du ska få möjligheter att bli ditt allra bästa jag här på Vinge. Som förstklassigt kunskapsföretag är ständig kompetenshöjning en del av vårt framgångsrecept. Att göra lärande till en naturlig del i sin arbetsvardag är inte bara smart, det är en nödvändighet. Här är några av våra satsningar på dig som medarbetare.  

Rotationsprogram 

Som biträdande jurist får du arbeta i olika arbetsgrupper och med olika typer av ärenden och klienter. Det är en viktig del i utvecklingen eftersom du på så sätt vidgar dina erfarenheter och får en bredare kompetens. Du lär också känna fler av dina kollegor och kan lära dig av deras arbetssätt. I Stockholm och Göteborg har vi ett strukturerat rotationsprogram för alla nyanställda jurister som är mycket uppskattat. På våra övriga kontor säkerställer vi att du får arbeta i flera arbetsgrupper som en naturlig del av arbetet.

Secondment

Efter ett par år som jurist på Vinge kan du få chansen att vidga dina vyer genom att arbeta som bolagsjurist hos någon av våra klienter eller på en annan byrå utomlands under en period. Många av våra jurister anställs direkt efter examen, och ett secondment är därför en möjlighet till värdefull erfarenhet, nya synsätt och kunskaper samt nya yrkesmässiga nätverk för framtida verksamhet. 

Vingeakademin

Att ständigt utvecklas i sin yrkesroll är en självklarhet för oss på Vinge. Utveckling sker på många olika sätt och det är genom ett kontinuerligt lärande som vi ser till att hålla våra kunskaper och kompetenser i topp.

På Vinge har vi ett dedikerat Learning & Development-team som ägnar sig åt frågor inom utbildning och lärande. Som en del i det driver teamet vår egen utbildningsenhet Vingeakademin.

Utbildning är en viktig komponent för att utvecklas i din yrkesroll och därför erbjuder Vinge utbildning för alla medarbetare genom Vingeakademin. Här erbjuds professionell utbildning inom såväl juridik som andra centrala kunskapsområden. Det kan bland annat vara projektledning, ledarskap, affärsutveckling, kommunikation med mera. Vi erbjuder även gedigna utbildningsprogram som sträcker sig över längre tidsperioder, utvecklade speciellt både för juniora respektive seniora jurister samt för våra ledare.

Våra program kompletteras givetvis med fristående utbildningar baserat på just dina individuella kompetensbehov, till exempel Legal English, Legal Tech m.m. Utöver det erbjuds även utbildningar inom effektiva arbetssätt och metoder så som till exempel självledarskap. Utbildning inom diverse tekniska verktyg och applikationer, på såväl grundläggande som avancerad nivå, erbjuds också regelbundet.

På Vinge satsar vi stort på ledarskapsutveckling, något som sträcker sig från att du är nyanställd hos oss till att du blir delägare – givetvis på olika sätt beroende på din senioritet och erfarenhet. När du är ny i karriären handlar det om att lära känna dig själv och dina styrkor, att lära sig ge och ta emot feedback samt att bygga upp framgångsrika samarbeten med dina kollegor. När du blir senior handlar det mer om att delegera, projektleda, utveckla dina medarbetare och att arbeta med Vinges affär.

Inom Vinge sker hela tiden en mängd olika läraktiviteter inom alla arbetsgrupper på våra kontor. Detta sker som en del i den dagliga verksamheten, något vi gör som en del av vårt jobb helt enkelt. 

Ett exempel på en sådan läraktivitet är vår föreläsningsserie inom grundläggande juridik som leds av våra egna jurister varannan vecka. Inom ramarna för denna serie finns även möjlighet att själv leda en föreläsning inom just ditt expertisområde, och i och med det delta i presentationstekniksträning som en del i din personliga utveckling. Ett annat exempel på en återkommande läraktivitet är vårt fadderskap där mer seniora jurister och nyanställda lär sig av varandra och utvecklas tillsammans i sitt arbete på Vinge. Fadderskapet är givetvis även en stor möjlighet att träna ditt ledarskap.