Internationellt

Global räckvidd

Inom samtliga Vinges verksamhetsområden arbetar vi gränsöverskridande. Vi rådger allt från internationella förvärv till stora skiljeförfaranden som involverar parter från olika länder. Vår vana vid globala affärer kombinerad med expertis inom lokal praxis och lagstiftning ger oöverträffad möjlighet till snabb rådgivning med alla parametrar inräknade. När du vänder dig till Vinge får du access till vårt internationella nätverk av topprankade advokat‑ och konsultfirmor som säkerställer att du alltid får den allra bästa hjälpen, oavsett vart frågorna tar dig.

Internationell kompetens

Vinge har egna kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg samt i Bryssel, men vår expertis sträcker sig mycket längre än så. Hos oss arbetar även flertalet jurister med kunskaper i juridik, språk och affärskultur från andra länder. Tillsammans med våra svenska jurister, eller lokala rådgivare, bildar de team som agerar som både affärsjuridiska rådgivare, och som kulturella brobyggare och förhandlare.

Lex Mundi

Vinge är exklusiv partner för Lex Mundi i Sverige, världens ledande nätverk för oberoende advokatbyråer med gedigen erfarenhet i mer än 100 länder. Som en del av Lex Mundis globala nätverk kan vi förse våra klienter med utvalda kontakter till mer än 21.000 advokater runt om i världen genom ett enda klick.  Läs mer om Lex Mundi här.