Offentlig verksamhet

En stor del av Sveriges BNP hanteras inom den offentliga sektorn. På senare år har den sektorn närmast sig det privata näringslivet, bland annat genom en omfattande bolagisering.

När detta sker kan landsting och kommuner i vissa avseenden liknas vid moderbolag i stora koncerner. Allt fler uppdrag läggs ut på entreprenad, vilket gör att de offentliga och privata verksamheterna närmar sig varandra i fråga om förutsättningar och regelverk.

Vinge är en stor leverantör av juridik åt såväl den svenska staten som en rad landsting, kommuner och offentligt ägda verksamheter. För att lyckas väl i arbetet med offentliga verksamheter krävs genuin förståelse för politiskt styrda organisationer. Den kompetensen har vi på Vinge.