Sport, Event, Spel och Media

Inom områden såsom sport, event, spel och media krävs särskild juridisk specialistkompetens som  innefattar hänsynstaganden till och erfarenhet av branschspecifika aspekter och regelverk. Vi på Vinge kan erbjuda er denna specialistkompetens.

Vi har unik erfarenhet av de speciella förhållanden som karaktäriserar sport-, event-, spel- och mediebranschen – och dessutom ledande kompetens inom de rättsområden som ofta aktualiseras inom dessa branscher, så som avtalsrätt, immaterialrätt och skatterätt samt regulatoriska frågor.

Sport och event

Vinge bistår löpande ledande sportorganisationer rörande deras mest affärskritiska och komplexa frågor och spelar en avgörande roll i de transaktioner, förhandlingar och samarbeten som förändrar och utvecklar svensk idrotts affärsverksamhet.

Våra experter löser de problem som uppstår inom den dynamiska sportbranschen genom sin djupa kunskap om sportindustrin och förståelse för klienternas verksamhet. Vinges erfarenhet att ge råd till organisationer och individer inom sportbranschen gör att våra experter kan hitta kreativa och affärsmässiga lösningar på de komplexa juridiska problem som kan uppstå i just er verksamhet. 

Vi är också exklusiv juridisk rådgivare till Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté och har genom dessa engagemang unik insikt i många av de frågor som är aktuella inom den olympiska och paralympiska rörelsen. Vi har bland annat under flera år bidragit till att bygga och försvara några av dessa organisationers mest värdefulla immateriella rättigheter, såsom de varumärkesskyddade olympiska ringarna.

Våra experter bistår och företräder klienter även beträffande andra slags evenemang, såsom vid produktion av musik- och teaterföreställningar och i samband med olika utställningar.

Spel

Vinges experter har ingående kunskaper om de regelverk som rör gambling- och gamingverksamhet och har en gedigen erfarenhet av att företräda välrenommerade aktörer i branschen.

Gambling

Gamblingsektorn är en hårt reglerad bransch som drar åt sig stort medialt och statligt intresse, särskilt mot bakgrund av branschens expansion och den utveckling på lagstiftningsområdet som skett de senaste åren. Det är därför avgörande för er som aktör inom gamblingbranschen att kunna navigera er i det dynamiska regelverk som ofta berör flera olika rättsområden. Med vår unika kompetens finns vi här för att hjälpa er med dessa frågor.

Utöver vår expertis inom den svenska spellagstiftningen så har våra klienter stor nytta av Vinges fullservice-erbjudande rörande övriga rättsområden som kan aktualiseras i våra klienters verksamhet.

Gaming och e-sport

Gamingsektorns unika karaktär samt e-sportens expansion och kommersialisering aktualiserar ofta svåra juridiska överväganden rörande ett brett spektrum av rättsområden med ärenden som kräver kompetens inom flera områden så som licensavtal, sponsoravtal, förlagsavtal, marknadsföringsfrågor, konsumenträtt, och bolagsrätt. Vinges experter har den erfarenhet, insikt och kunskap som krävs för att erbjuda heltäckande juridisk assistans för er som aktör inom branschen.

Media

Vinges experter bistår klienter i samband med marknadsföring och distribution av en mängd media- och underhållningstjänster och vi ger även råd till aktörer inom nyhetsförmedling. Vi assisterar och representerar TV-distributörer, bokförlag, reklambyråer och en rad andra företag som direkt eller indirekt arbetar med att skapa, arrangera, distribuera eller marknadsföra innehåll i såväl tryckta som digitala media.

Vi har mångårig erfarenhet att hantera komplexa juridiska frågor från mediebolag, influencers och andra aktörer med stark närvaro på diverse sociala plattformar. Vår specialistkunskap omfattar bl.a. de särskilda bestämmelser som reglerar marknadsföring av diverse produkter och tjänster i olika media (radio- och TV, webbplatser, sociala media, direktreklam, tryckta media, exponering i butik m.m.). Vi har även särskild erfarenhet av den viktiga gränsdragningen mot yttrande- och tryckfrihetsområdena.

Vi kan hjälpa dig att förhandla samarbets- och licensavtal med såväl nationella som internationella agent- och mediebyråer. Vi har också gedigen erfarenhet av att skapa, kommersialisera och försvara värdefulla immateriella rättigheter, såsom upphovsrättigheter och varumärkesrättigheter. Vi bidrar alltid med rådgivning anpassad för din aktuella situation och hjälper dig att tillvarata dina intressen. Vi har ständig bevakning på branschens utveckling och den praxis som kontinuerligt skapas för att kunna bistå dig i aktuella frågor utefter behov.

 

Vårt erbjudande 

Vinge har i takt med den snabba utvecklingen på området för sport, event, spel och media bildat ett stort och specialiserat team, som kan bidra med juridiskt stöd i alla frågor relaterade till bland annat idrottsevenemang, spelarövergångar, organisatoriska förändringar, e-sport, tävlingar, lotterier, TV-produktioner, reklamsamarbeten, management- och agentförhållanden m.m. Vinges experter, som har mångårig erfarenhet av en mängd olika juridiska discipliner, kan erbjuda juridisk rådgivning bland annat angående

 • tillstånds- och licensfrågor
 • skapande, kommersialisering och försvar av immateriella rättigheter och tillgångar
 • bolagsrättsliga frågor
 • samarbetsavtal
 • agentavtal
 • avtal med idrottsutövare och arenor
 • spelarövergångar
 • e-sport
 • sponsring
 • produktions- och sändningsrättigheter
 • kommunikation i sociala medier
 • marknadsföringsfrågor
 • licensavtal
 • företags- och rörelseöverlåtelser

 

Vinge erbjuder rådgivning inom samtliga relevanta rättsområden. Vi strävar efter att möjliggöra vägen från idé till utförande på ett smidigt sätt och fungerar som ett starkt affärsmässigt stöd i alla steg under processens gång. Vi hjälper ett stort antal företag och organisationer som är verksamma inom sport-, spel- och mediebranschen.