Marknadsrätt

Genom att kombinera juridisk expertis med en stor förståelse för de marknadsrättsliga reglernas kommersiella funktion, erbjuder Vinges specialister ett affärsmässigt stöd i marknadsföringsfrågor.

Det marknadsrättsliga regelverket är mycket omfattande och berör därför många företag. Vinges experter bistår företag i alla branscher, bl.a. inom livsmedel, konfektion, tele­kommunikation, media, energi och tillverkningsindustri. Vi har också särskild erfarenhet av marknadsrättslig rådgivning inom mer speciella branscher, såsom alkohol, tobak och läkemedel.

Konkurrens och lanseringar

Vinges experter har stor erfarenhet av att göra marknadsrättsliga bedömningar, t.ex. inför reklam­kampanjer, produkt­lanseringar eller när företaget kommunicerar i sociala media. Vår råd­givning kan på ett konstruktivt sätt bidra till att företagets marknadsföring följer gällande regelverk. Därmed kan företaget också minska risken att drabbas av kostsamma processer, t.ex. om konkurrenter, myndigheter eller näringslivets självreglering skulle ingripa mot marknadsföringen.

Vinge har mycket omfattande erfarenhet av att bistå företag i marknadsrättsliga tvister, i olika sammanhang. Vi företräder klienter bl.a. i domstol, inför näringslivets nämnder och i direkt kommunikation med motparter. Vi kan ge ett värdefullt stöd både då företaget möter reaktioner på sin egen marknadsföring och när företaget skadas av konkurrenters marknadsföring.

Vår samlade expertis

Vår kompetens omfattar alla de regler som gäller inom marknadsrätt och som måste beaktas vid utformandet av marknadsföringsåtgärder. Flera av Vinges experter har också betydande erfarenhet av discipliner som angränsar till marknadsföringsrätten, såsom immaterialrätten och konkurrens­rätten. Vi har också stor samlad erfarenhet av konsumenträtten, som i många fall kan aktualiseras när erbjudanden riktas till konsumenter.