Offentlig upphandling

Vinge är en av de ledande svenska advokatbyråerna inom offentlig upphandling. Vi biträder leverantörer, upphandlande myndigheter och upphandlande enheter i samband med offentliga upphandlingar i alla branscher.

Rådgivning till leverantörer

I offentliga upphandlingar behöver anbudsgivare uppfylla alla obligatoriska krav för att inte riskera att gå miste om en affär. Vi har stor erfarenhet av att granska klienters anbud i offentliga upphandlingar i syfte att minska risken för att anbudet förkastas.

Vår rådgivning till leverantörer innefattar därutöver bland annat granskning och tolkning av krav, utformning av frågor till beställaren i Frågor & Svar i upphandlingen, tolkning av avtalsvillkor och biträde vid förhandlingar eller andra kontakter mellan leverantören och beställaren. 

Stora upphandlingsprojekt

Vi har erfarenhet av att biträda upphandlande myndigheter och enheter i omfattande och komplexa offentliga upphandlingar, särskilt med fokus inom IT och andra upphandlingar av tekniskt komplicerade varor och tjänster. Vi sätter ihop ett dedikerat team för klienten där våra experter inom upphandlingsrätt arbetar tillsammans med Vinges specialister på kommersiella avtal inom IT, telekom och outsourcing och vi tar in specialistkompetens från andra relevanta rättsområden när så behövs (t ex arbetsrätt, konkurrensrätt och immaterialrätt).

Vi har också som enda affärsjuridiska advokatbyrå i Sverige ett eget team av erfarna ekonomer som ger rådgivning till klienter utifrån ekonomiska och matematiska perspektiv, till exempel vid granskning av utvärderingsmodeller i upphandlingar. Vinges storlek och vårt teams unika kompetens och erfarenhet av mycket krävande upphandlingsprojekt gör det möjligt för oss att leverera med högsta kvalitet även vid korta tidsfrister och i komplexa frågor.

Domstolsprocesser

Vinge biträder återkommande leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter i överprövningsprocesser av offentliga upphandlingar i förvaltningsdomstolarna. Det processrättsliga regelverket för dessa överprövningar är unikt och kräver specialistkompetens. Medarbetarna i vårt team har omfattande erfarenhet av att processa i alla överprövningsinstanser och tidigare tjänstgöring som domare i Högsta förvaltningsdomstolen. Vår unika erfarenhet och kunskap om domstolsprocesser på upphandlingsområdet gör att vi kan hantera de allra största och mest komplexa överprövningsmålen. Vår stora processvana gör också att vi vår löpande rådgivning kan fokusera tydligt på praktiskt relevanta risker och möjligheter i samband med offentliga upphandlingar.

Vi biträder också klienter i skadeståndstvister i allmän domstol där upphandlingsrättsliga frågor aktualiseras och, med vårt kontor i Bryssel, inför EU-domstolarna i såväl upphandlingsrelaterade som andra unionsrättsliga ärenden.

Löpande upphandlingsrättslig rådgivning

Vi bistår klienter med juridisk rådgivning vid alla delar av den offentliga upphandlingar. Vår rådgivning avser alla typer av kontrakt och koncessioner som kan omfattas av upphandlingslagstiftningen. Det kan till exempel handla om att utforma eller granska upphandlingsdokument och olika beslut i upphandlingen, skriva eller granska avtal eller att kvalitetssäkra upphandlingen från ett legalt perspektiv. Vi biträder också klienter i frågor om offentlighet och sekretess och säkerhetsskyddslagstiftningen i samband med offentliga upphandlingar. Offentlig upphandling aktualiseras också inom andra områden, till exempel vid företagsförvärv. Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla ärenden och situationer där upphandlingsrätten får betydelse.

Teamet enligt rankinginstituten

“You trust you get the best possible help. The lawyers check with other people in the wider firm, so you have very skilled people answering your questions from a 360 perspective.”Chambers & Partners 2024

“The lawyers have extremely high competence and turn around important matters very quickly. They possess long experience in this area, which is highly valued.” Chambers & Partners 2024

‘The team has in-depth knowledge of public procurement law which is complemented by knowledge in closely related legal areas such as contract law and competition law.’ Legal 500 2024

“The team has the ability to add the right skills for each task and has the ability to convey the result in an understandable way.” Chambers & Partners 2024

Vinge has an extremely high competence in the public procurement area."Chambers & Partners 2023

"We appreciated the quick response time from the Vinge team and their ability to understand the situation, as well as their immediate advice on what actions to take." Chambers & Partners 2023

‘Vinge has a global network of leading law firms that they coordinate and collaborate with on large-scale matters.’ Chambers & Partners 2023

‘Within there own operations, they have English, German, Chinese, Finnish and Norwegian lawyers, among others, with a keen understanding of the laws, languages and business cultures in their respective countries.’ Chambers & Partners 2023

‘After many years of working with your lawyer, he also knows what I need help with and what I can do myself, which means you don’t do extra work that I can do myself and we have a good dialogue.’ Legal 500, 2023

‘You can always rely on the team. Quick and relevant answers.’ Legal 500, 2023

Relaterade nyheter

Nyhet 28 mars 2024

Vinge har mottagit högsta ranking i 18 av 21 kategorier i Legal 500:s ranking för 2024.

Nyhet 14 mars 2024

Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Part…

Nyhet 14 september 2023

Vinge är huvudpartner på den kanske största och viktigaste konferensen i branschen – Mötesplats Offe…