Event

Våra Event

24 september 2020

Webinar | Hemarbete och arbetsgivares arbetsmiljöansvar

Detta är del I i Vinge i Malmös arbetsrättsliga seminarieserie i tre delar.

24 september 2020
24 september 2020

Webinar | Covid-19, the Game Changer in Distressed M&A

Responses of the European governments to the Covid-19 pandemic and the liquidity crunch (and economic crisis that ensued) have differed: from full lock down to no-lock down; from massive recourse to the state-guaranteed loans to other forms of subsidies.

24 september 2020
29 september 2020

Webinar | Sanctions during times of change

Sanctions during times of change – how to relate to the sanctions risk from a Chinese perspective

29 september 2020
30 september 2020

Webinar | Schrems II – vad gör vi nu?

Domen i det uppmärksammade Schrems II-målet kastade om spelplanen för hur personuppgifter lagligen kan överföras till USA och andra länder utanför EU/EES. I och med domen har EU-domstolen ogiltigförklarat Privacy Shield och påtalat att användning av standardavtalsklausuler förutsätter en bedömning i det enskilda fallet.

30 september 2020
15 oktober 2020

Juristdagarna

Digital karriärmässa för studenter anordnad av Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet.

15 oktober 2020
22 oktober 2020

JIA-dagarna 22 - 23 oktober

Digital karriärmässa för studenter anordnad av Juridiska Föreningen vid Lunds universitet.

22 oktober 2020
5 november 2020

Webinar | När får man omplacera en medarbetare till andra arbetsuppgifter?

Detta är del II i Vinge i Malmös arbetsrättsliga seminarieserie i tre delar.

5 november 2020
9 november 2020

Kontaktveckan 9 - 13 november

Digital karriärmässa för studenter anordnad av Juridiska Föreningen vid Uppsala universitet.

9 november 2020
3 december 2020

Webinar | Att undvika diskriminering vid rekrytering och på arbetsplatsen

Detta är del III i Vinge i Malmös arbetsrättsliga seminarieserie i tre delar.

3 december 2020
3 december 2020

Juristens dag

Digital karriärmässa för studenter anordnad av Juridiska Föreningen vid Umeå universitet.

3 december 2020