Life Science och Health

Vinges branschgrupp inom Life Science & Health erbjuder affärsinriktad juridisk rådgivning för bioteknik-, läkemedels-, hälso- och sjukvårds-, medicinteknik-, veterinär-, kosmetika- och livsmedelsindustrin.

Våra jurister har omfattande erfarenhet av det regulatoriska och kommersiella landskapet inom life science och hälso- och sjukvårdsbranschen. Vi har erfarenhet från alla stadier av produktutveckling och kommersialisering – från start-up till kommersiellt stadium.

Oavsett om ni är ett nyetablerat FoU-bolag inom bioteknik eller en multinationell läkemedelskoncern kan företagets kommersiella framgång underlättas av stöd från rådgivare som förstår de unika utmaningar som företag inom life science-sektorn står inför när det gäller att säkra finansiering, skydda immateriella rättigheter, etablera partnerskap, licensiera produkter, marknadslanseringar etc.

Vinge biträder svenska och internationella klienter inom life science och hälso- och sjukvårdsbranschen. Våra klienter är verksamma inom bland annat läkemedel, bioteknik, medtech, veterinärmedicin, hälso- och sjukvård och kosmetika.

Vår rådgivning bygger på mångårig erfarenhet som vi kan skräddarsy för att passa varje klients behov. Klienterna uppskattar vår kombination av djup juridisk expertis och branscherfarenhet när de behöver fatta och verkställa verksamhets- och affärsbeslut. 

Eftersom vi är en fullservicebyrå kan vi bistå våra klienter i alla deras affärsjuridiska frågor. Vi har ett specialiserat team som fokuserar på partnerskap, licensiering, M&A samt övriga kommersiella transaktioner som är specifika för life science-sektorn. Vår kompetens och breda kunskap ger oss förmågan att ta oss an och lösa komplexa tvister på ett effektivt sätt med skräddarsydda team. Vi erbjuder rådgivning i samband med regulatoriska frågor och vi bistår även i kontakter med tillsynsmyndigheter i samband med studier och marknadstillträdesfrågor.

 

Vi kan till exempel hjälpa er med frågor som rör:

  • Marknadsföring och regelefterlevnad
  • Regulatorisk rådgivning avseende läkemedel, djurläkemedel, medicintekniska produkter, kosmetika och livsmedel
  • Marknadstillträde
  • Licens- och kommersialiseringsavtal
  • FoU-avtal
  • Skydd och upprätthållande av patent, företagshemligheter och övriga immateriella rättigheter
  • Integritet och dataskydd
  • Produktansvar
  • Offentlig upphandling
  • Due diligence i samband med privata och publika företags- eller produktförvärv

 

Teamet enligt rankinginstituten

‘Vinge has a great ability to provide the right team of lawyers to ensure that the client is provided with the highest standard of expertise in the various legal areas involved, while maintaining simple and effective communication with the client.’ Legal 500 2022

 

Vi erbjuder rådgivning inom följande områden:

Regulatoriska frågor och regelefterlevnad/compliance

Licensiering och kommersiella avtal

M&A och kapitalmarknad

Tvistlösning och förvaltningsprocess

Nyheter inom Life science

28 mars 2024

Vinge har mottagit högsta ranking i 18 av 21 kategorier i Legal 500:s ranking för 2024.

26 maj 2023

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2023, är ett av de främst…

13 april 2023

Vinge har mottagit högsta ranking i 16 av 20 kategorier i Legal 500:s ranking för 2023 som släpptes…

Uppdrag

27 september 2023

Vinge har företrätt Repligen Corporation med dotterbolag (”Repligen”), en multinationell koncern ino…

27 januari 2023

Vinge har företrätt Egetis Therapeutics AB (publ) (”Egetis Therapeutics”), ett innovativt och integr…

2 januari 2023

Alfa eCare-koncernen är en erkänd och snabbt växande mjukvaruleverantör inom e-hälsobranschen som ti…