Life Science och Health

Inom bioteknik, läkemedel och livsmedel finns ett ständigt ökat behov av specialistkunskaper om relevanta juridiska regelverk. På Vinge har vi ett dedikerat team som aktivt arbetar med dessa frågor.

Oavsett om det handlar om ett nystartat forskningsföretag inom bioteknik eller en multinationell läkemedelskoncern kan det vara helt avgörande för kommersiell framgång att ha juridisk kontroll över de immateriella tillgångarna. Att vidta rättsliga åtgärder om tillgångarna hotas, till exempel till följd av patentintrång eller otillåten parallellimport kan i dessa fall bli avgörande för verksamheten.

Erfarenhet och specialistkunskap

Inom bioteknikområdet och i läkemedelsbranschen blir det ofta aktuellt med strukturella företagsförvärv och finansieringar. Vinges specialister har stor erfarenhet av transaktioner och samtidigt specifik kunskap om branschens kommersiella förutsättningar, och kan därför genomföra transaktionerna snabbt, effektivt och med mycket hög kvalitet.

Uppläggen på företagsförvärven i dessa branscher kan också påverkas av att det aktuella köpeobjektet inte har några färdiga produkter, utan bedriver forskningsprojekt som ska leda till framtida produkter. Detta ställer särskilda krav på avtalskonstruktionen.

Teamet enligt rankinginstituten

‘Vinge has a great ability to provide the right team of lawyers to ensure that the client is provided with the highest standard of expertise in the various legal areas involved, while maintaining simple and effective communication with the client.’ Legal 500 2022