Nyhet

Ändringar i LAS (Ds 2021:17) en reformerad arbetsrätt

Som vi tidigare har berättat om har stora delar av arbetsmarknadens parter träffat en principöverenskommelse om ändringar i arbetsrätten.

Parterna har gemensamt bett regeringen tar fram lagförslag avseende de delar som principöverenskommelsen behandlar. De ändringar som vi bedömer kommer få störst påverkan på en privat arbetsgivare berör uppsägning på grund av personliga skäl och den ökade möjligheten att göra undantag från turordningsreglerna tillsammans med ett mer uttryckligt ansvar för kompetensutveckling. Vi kommer självklart återkomma till dessa ändringar och lagförslaget i höst när vi ser hur lagförslaget står sig efter remissrundan.

Håll utkik!