Bolagsrätt

Bolagsrättsliga frågor genomsyrar de flesta av våra klienters vardag. De är av central betydelse när det exempelvis gäller olika typer av kapitalanskaffning, publika och privata samgåenden och förvärv samt börsintroduktioner eller andra typer av börsrättsliga projekt och frågeställningar.

Vi erbjuder högkvalificerad rådgivning inom ett brett spektrum av legala och kommersiella frågor som kan uppstå i den dagliga verksamheten. Vår djupgående kännedom om branschpraxis, kommersiella avtal samt tillgång till Vinges övriga specialistkompetenser, gör att vi ofta anlitas som rådgivare i de mest komplicerade företagsfrågorna.

Våra specialister inom Bolagsrätt hanterar alla typer av juridiska och andra affärsrelaterade frågor med särskilt fokus på frågor inom bolagsstyrning, riskhantering och komplexa strukturprojekt som joint ventures, omstruktureringar och bolagiseringar.

Vår samlade expertis

Vi tar snabbt fram lösningar som passar den enskilda klientens behov och som fungerar i den bransch inom vilken klienten är verksam.

Tack vare den gedigna kompetens och breda erfarenhet som finns hos Vinge kan vi ta fram kreativa lösningar som passar just dina behov som klient. Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Relaterade uppdrag

Uppdrag 1 februari 2022

Vinge företräder Gunnebo Aktiebolag (”Gunnebo”) i samband med försäljningen av dess Cash Management-…

Uppdrag 13 januari 2021

Vinge har företrätt Eleda Infra Services Group (”Eleda”) i samband med förvärvet av Göteborg Mark oc…

Uppdrag 8 januari 2021

Med huvudkontor i Danmark är STARK Group en ledande B2B distributör av tungt byggmaterial för byggbr…