Nyhet

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).

Sammanfattningsvis innebär lagen att för det fall att lagen aktualiseras begränsas arbetsrätten till viss del till förmån för totalförsvaret. Detta kan bl.a. innebära förändringar i rätten till ledighet och föräldraledighet och ett införande av förbud mot stridsåtgärder. Utöver detta föreskriver lagen även en vidsträckt behörighet åt regeringen att föreskriva sådana ändringar och tillägg som behövs för att tillgodose totalförsvarets behov, utöver de förändringar som lagen redan föreskriver.

I samband med Rysslands invasion av Ukraina och i takt med att den allmänna hotbilden ökat under våren aktualiserades även frågan kring aktualiteten av beredskapslagen. Lagen arbetades fram under 1980-talet och har sedan dess inte genomgått en översyn, trots att arbetsrätten sedan dess genomgått stora förändringar. Därför flaggade regeringskansliet under våren att en översyn ska genomföras av denna lag för att bättre anpassas till dagens samhälle och den uppdaterade lagstiftningen på det arbetsrättsliga området.

Vilka ändringar som kan komma att ske vet man ännu inte. Däremot kan det vara viktigt att känna till att ett antal grundläggande arbetsrättsliga lagar och principer kan komma att bortses ifrån för det fall att vi hamnar i ett sådant läge att speciallagar som beredskapslagen börjar att tillämpas.