Nyhet LAS-förhandlingarna tar en ny vändning - IF Metall och Kommunal ansluter sig till partsöverenskommelsen om LAS

Den 4 december 2020 meddelade fackförbunden IF Metall och Kommunal att de anslutit sig till partsöverenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv om en reformerad arbetsrätt. Efter nya förhandlingar meddelade fackförbunden i pressmeddelanden att överenskommelsen i sin helhet är så bra att de väljer att ställa sig bakom uppgörelsen. De nya förhandlingarna har enligt IF Metall och Kommunal täppt igen avgörande brister.

I stora drag innebär den nya överenskommelsen, mellan de fyra parterna, nya villkor för visstidsanställda där den som varit visstidsanställd i minst tolv månader (från nuvarande 24 månader) under fem år ska få en tillsvidareanställning. Vid s.k. hyvling av arbetstid, att anställda får ett lägre arbetstidsmått inom sin nuvarande anställning, ska turordningsregler gälla och en omställningstid på mellan en och tre månader innan det nya arbetstidsmåttet börjar gälla ingår också i den nya partsöverenskommelsen.

Nu ska regeringen tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet påbörja lagstiftningsarbetet för att arbetsmarknadens parters förslag ska kunna genomföras. LO centralt har inte sagt ja till partsöverenskommelsen och flera LO förbund har uttryckt kritik mot IF Metall och Kommunals agerande. Vänsterpartiet meddelade strax efter IF Metall:s anslutning att de inte släpper misstroendehotet mot statsminister Stefan Löfven och hans regering för det fall man går vidare i lagstiftningsarbetet.

Den 11 januari presenterades en ny uppdragsbeskrivning om genomförandet av partsöverenskommelsen. Regeringskansliet meddelade då att de beslutat om tre nya interna utredningar för att genomföra partsöverenskommelsen. Uppdragen ska redovisas den 15 maj 2021 och förslagen ska vara färdiga för beslut och i kraft trädande före halvårsskiftet 2022. De tre olika utredningarna består av genomförande av anställningsskydd och tillhörande frågor, genomförandet av grundläggande omställnings- och kompetensstöd och genförandet av ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

Domar och korttidspermittering

Sedan april förra året har bolag som drabbats av tillfälliga ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin kunnat ansöka om korttidsstöd från Tillväxtverket. Sedan systemet infördes förra året har många bolag ansökt om stöd hos Tillväxtverket. De bolag som inte är nöjda med Tillväxtverkets beslut kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Hittills har mer än 500 mål om korttidsarbete avgjorts av domstolen och fler avgöranden förväntas framöver. En tydlig trend är att förvaltningsrätten i de allra flesta fall dömer i linje med Tillväxtverkets beslut och sällan ger bolagen som överklagat rätt till det korttidsstöd de ansökt om.

Ny arbetsmiljöstrategi från regeringen har kommit

I november förra året träffade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark arbetsmarknadens parter i ett digitalt möte för att bland annat diskutera regeringens nya arbetsmiljöstrategi som just nu tas fram. Regeringens strategi för arbetsmiljöpolitiken pekar ut en riktning för det arbetsmiljöarbete som ska bedrivas i Sverige. Strategin påverkar därför myndigheters, arbetsmarknadens parters och enskilda bolags arbete med arbetsmiljöfrågor.

Rätt att säga upp handläggare med autism – AD 2020 nr 58

En domstolshandläggare med autism och dyslexi begärde mer anpassning på jobbet. Arbetsgivaren sa upp handläggaren på grund av bristande arbetsförmåga. Arbetsdomstolen gav arbetsgivaren rätt.