Nyhet

LAS-förhandlingarna tar en ny vändning - IF Metall och Kommunal ansluter sig till partsöverenskommelsen om LAS

Den 4 december 2020 meddelade fackförbunden IF Metall och Kommunal att de anslutit sig till partsöverenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv om en reformerad arbetsrätt. Efter nya förhandlingar meddelade fackförbunden i pressmeddelanden att överenskommelsen i sin helhet är så bra att de väljer att ställa sig bakom uppgörelsen. De nya förhandlingarna har enligt IF Metall och Kommunal täppt igen avgörande brister.

I stora drag innebär den nya överenskommelsen, mellan de fyra parterna, nya villkor för visstidsanställda där den som varit visstidsanställd i minst tolv månader (från nuvarande 24 månader) under fem år ska få en tillsvidareanställning. Vid s.k. hyvling av arbetstid, att anställda får ett lägre arbetstidsmått inom sin nuvarande anställning, ska turordningsregler gälla och en omställningstid på mellan en och tre månader innan det nya arbetstidsmåttet börjar gälla ingår också i den nya partsöverenskommelsen.

Nu ska regeringen tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet påbörja lagstiftningsarbetet för att arbetsmarknadens parters förslag ska kunna genomföras. LO centralt har inte sagt ja till partsöverenskommelsen och flera LO förbund har uttryckt kritik mot IF Metall och Kommunals agerande. Vänsterpartiet meddelade strax efter IF Metall:s anslutning att de inte släpper misstroendehotet mot statsminister Stefan Löfven och hans regering för det fall man går vidare i lagstiftningsarbetet.

Den 11 januari presenterades en ny uppdragsbeskrivning om genomförandet av partsöverenskommelsen. Regeringskansliet meddelade då att de beslutat om tre nya interna utredningar för att genomföra partsöverenskommelsen. Uppdragen ska redovisas den 15 maj 2021 och förslagen ska vara färdiga för beslut och i kraft trädande före halvårsskiftet 2022. De tre olika utredningarna består av genomförande av anställningsskydd och tillhörande frågor, genomförandet av grundläggande omställnings- och kompetensstöd och genförandet av ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.