Nyhet

Ovanligt få domar från Arbetsdomstolen under 2022

Under hösten har domar och beslut från Arbetsdomstolens lyst med sin frånvaro, endast ett fåtal domar har refererats sedan sommaren.

Vår teori om orsakerna till detta är att arbetsgivare avvaktat att vidta rättsliga åtgärder tills de nya ändringarna i LAS och andra lagar trädde i kraft den 1 oktober. Dessutom är vår erfarenhet att det startades färre tvister under pandemin. Sedan ändringarna i LAS trädde i kraft kvarstår inte en anställd i anställning under tvist om en uppsägnings ogiltighet. Vid arbetsbristuppsägningar har arbetsgivaren en större frihet att undanta anställda från turordningen då det inte längre finns något krav på bolagets storlek för att undanta anställda som är av särskild betydelse för verksamheten. Arbetsgivaren får genom de nya reglerna undanta tre anställda från turordningen.

Vad som också kan ha påverkat den låga aktiviteten är att Arbetsdomstolen tidigare varit en ordförande kort efter att tidigare ordförande Jonas Malmberg tillträdde som justitieråd i Högsta domstolen den 1 maj 2022. Den 1 november tillträdde Lars Dirke, tidigare lagman i Svea Hovrätt, som ordförande i Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen är därmed numera fulltalig och förhoppningsvis kommer vi få se fler domar refereras från domstolen framöver.