Allmänna villkor

Ladda ned de allmänna villkoren här:

Svenskspråkig version (i regel avsedd för klienter med hemvist i Sverige)
Engelskspråkig version  (i regel avsedd för klienter med hemvist utanför Sverige)

Om du har frågor om våra allmänna villkor är du välkommen att kontakta vår risk‑ och kvalitetsansvariga delägare Karin Ulberstad, karin.ulberstad@vinge.se, 010 614 31 72