Kommersiella Avtal

Ett för den specifika situationen väl anpassat avtal utgör ofta en grundförutsättning för ett framgångsrikt samarbete. Många problem kan förutses och undvikas genom väl genomtänkta avtalsupplägg.

Våra jurister inom Kommersiella Avtal har ett starkt affärsmässigt fokus som tillsammans med omfattande kunskap om svensk och internationell avtalsrätt samt erfarenhet av standardavtal och branschpraxis är högt uppskattat av våra klienter.
De flesta av våra jurister har erfarenhet av att arbeta som bolagsjurister på stora svenska och internationella företag.

Våra uppdrag omfattar en mängd olika avtalstyper, såsom:

 • samarbetsavtal
 • sekretessavtal
 • aktieägaravtal
 • joint venture-avtal
 • omstruktureringar
 • outsourcing
 • allmänna villkor (både gentemot företag och konsumenter)
 • inköps-, tillverknings- och leveransavtal
 • licensavtal
 • utvecklingsavtal
 • OEM
 • legotillverkningsavtal
 • distributionsavtal av olika slag (agenter, kommissionärer och återförsäljare)

Vår samlade expertis

Globalisering och utveckling av affärsmodeller medför ständiga regelverksförändringar och ändrad praxis. Vi följer kontinuerligt utvecklingen inom svensk och internationell avtalsrätt, till exempel genom våra kollegor inom Tvistlösning i deras roll som skiljemän i både nationella och internationella kommersiella tvister. Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Relaterade uppdrag

23 februari 2024

Lantmännen Cerealia har tecknat ett avtal om att avyttra färdigmatsverksamheten under varumärket Goo…

22 januari 2024

Vinge har företrätt den internationella private equity-firman PSG Equity i samband med dess invester…