Nyhet

Nyanställd tar plats

5 mars 2019 Om byrån Karriär

Martin Svanberg var fortfarande provanställd på advokatbyrån Vinge när han fick sitta med i ledningsgruppen. Han fick också äran att inviga ”The Seat”, en specialtillverkad stol för Vinges senast anställde.

Genom att inkludera den senast anställde i ledningsgruppen hoppas ledningen få in nya och fräscha perspektiv och idéer.   

”Verkligen kul, en riktigt positiv upplevelse”, säger Martin Svanberg som var den förste nyanställde som fick delta i Vinges ledningsgruppsmöte. ”Alla var genuint intresserade av det jag hade att säga och det fanns tid att ställa frågor och diskutera.”

The Seat initiativet med att involvera den senaste anställde anser Vinge är ett sätt att manifestera att man lyssnar på alla medarbetare. Fredrik Dahl, HR ansvarig delägare, förklarar: 

”Förutom att mötet förhoppningsvis blir en spännande erfarenhet för den nyanställde kollegan, hoppas vi att de ska kunna bidra med ett utifrånperspektiv. Inför mötet får de några frågor att besvara och prata kring, till exempel hur de har upplevt rekryteringsprocessen, sin första tid på Vinge, vad som har fungerat bra och vad som har saknats. Det är viktiga intryck som ibland kan vara svåra att få fram i andra forum.”

För Martins del har reaktioner från omgivningen inte låtit vänta på sig. Det har kommit positiva reaktioner från både kollegor, vänner och bekanta. ”Många har varit imponerade av företagets nytänkande. Och att det visar viljan att medarbetare ska kunna få vara med och påverka. Det har även varit mycket kul som hänt kring det hela, till exempel fick jag delta i ”Juridikpodden” med Mårten Schultz”, säger han. 

”Att få vara med i ledningsgruppen har varit en häftig upplevelse och en erfarenhet jag är väldigt glad över att ha fått. I ett längre perspektiv kommer det kunna föras in mycket nya tankar och åsikter”, tror Martin.

Vinge behöver ständigt utvecklas för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att möta marknadens snabbt växlande behov.

Samtidigt som Vinge släpper in de nyanställda i ledningsgruppen görs även fler förändringar när det gäller styrningen av bolaget. Styrelsen har nyligen utökats med två platser och ledningsgruppen med tre för att bättre återspegla verksamhetens alla tre kontor i Sverige: Skåne, Göteborg och Stockholm. De lokala styrelserna lever dock kvar efter omorganisationen för att hantera vissa specifika frågor, till exempel delägarinval.

Se filmen The Seat här