Företagsbeskattning

Vinges arbetsgrupp inom företagsbeskattning har gedigen och mångårig erfarenhet av kvalificerad skatterådgivning inom en mängd olika områden. Rådgivningen, i såväl svensk som internationell kontext, omfattar i huvudsak följande.

 • Etablering av svenska Private Equity-fonder och Debt-fonder (AB-struktur)
 • Investeringsstrukturer
 • Finansieringslösningar
 • Börsintroduktioner
 • Offentliga erbjudanden
 • Företrädesemissioner
 • Företagsöverlåtelser
 • Incitamentsprogram
 • Omstruktureringar
 • Fastighetsöverlåtelser
 • Ägarledda bolag – 3:12
 • Stiftelser
 • Mervärdesskatt och annan typ av indirekt beskattning
 • Skatteprocesser

Vinges arbetsgrupp inom företagsbeskattning är ledande inom kvalificerad skatterådgivning. Vi tillhandahåller löpande rådgivning i såväl i isolerade skattefrågor som i större i komplexa gränsöverskridande ärenden, i samarbete med Vinges övriga arbetsgrupper.

Vår samlade expertis

Vår expertis inom företagsbeskattning topprankas av klienter i internationell ranking. 

Rankinginstitutet Chambers and Partners skriver “The team's efficiency is highly valued by its clients: the firm managed the case in a very good way," med tillägget "The advice was massively important to a successful conclusion that we felt very confident with." samt nämner "work very well as a team." (Chambers and Partners 2019)

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

relaterat

Covid-19: Checklista avseende legala frågor för företag

Uppdaterad 17 december 2020. Frågor och svar som vi ofta stöter på i vår verksamhet för att hjälpa f…
27 mars 2020

Nya counslar utsedda

Vinge har utnämnt Helena Brännvall och Ulrika Bengtsson till counslar.
6 september 2019

Vinge topprankat i Legal 500

Vinge har mottagit högsta ranking i 14 av 17 kategorier i Legal 500:s nyligen släppta ranking.
16 april 2019