Företagsbeskattning

Vinges arbetsgrupp inom företagsbeskattning har gedigen och mångårig erfarenhet av kvalificerad skatterådgivning inom en mängd olika områden. Rådgivningen, i såväl svensk som internationell kontext, omfattar i huvudsak följande.

 • Etablering av svenska Private Equity-fonder och Debt-fonder (AB-struktur)
 • Investeringsstrukturer
 • Finansieringslösningar
 • Börsintroduktioner
 • Offentliga erbjudanden
 • Företrädesemissioner
 • Företagsöverlåtelser
 • Incitamentsprogram
 • Omstruktureringar
 • Fastighetsöverlåtelser
 • Ägarledda bolag – 3:12
 • Stiftelser
 • Mervärdesskatt och annan typ av indirekt beskattning
 • Skatteprocesser

Vinges arbetsgrupp inom företagsbeskattning är ledande inom kvalificerad skatterådgivning. Vi tillhandahåller löpande rådgivning i såväl i isolerade skattefrågor som i större i komplexa gränsöverskridande ärenden, i samarbete med Vinges övriga arbetsgrupper.

Vår samlade expertis

Strengths: Interviewees note the firm's ability to draw on team members' former experience working within the Swedish tax authority and say that "it really is the pre-eminent firm in Sweden for the breadth and depth of capabilities it can provide."

"They know how the tax authority operates and how it likes to digest information," notes another source, adding: "They know how to adjust their communication to the audience, to make sure that everyone understands and has their questions answered." Chambers & Partners 2022

Vinge has extensive experience with private equity owned companies in the Nordics.’ Legal 500 2022

Relaterade nyheter

Nyhet 9 november 2022

Som internationellt företag finns det risk att hamna fel i skattehanteringen när verksamheten bedriv…

Nyhet 30 juni 2022

Advokaterna Daniel Daun och Victor Ericsson vid Vinges Malmö- respektive Stockholmskontor har valts…

Nyhet 13 april 2022

Vinge har mottagit högsta ranking i 15 av 19 kategorier i Legal 500:s nyligen släppta ranking. I Cha…