Företagsbeskattning

Vinges arbetsgrupp inom företagsbeskattning har gedigen och mångårig erfarenhet av kvalificerad skatterådgivning inom en mängd olika områden. Rådgivningen, i såväl svensk som internationell kontext, omfattar i huvudsak följande.

 • Etablering av svenska Private Equity-fonder och Debt-fonder (AB-struktur)
 • Investeringsstrukturer
 • Finansieringslösningar
 • Börsintroduktioner
 • Offentliga erbjudanden
 • Företrädesemissioner
 • Företagsöverlåtelser
 • Incitamentsprogram
 • Omstruktureringar
 • Fastighetsöverlåtelser
 • Ägarledda bolag – 3:12
 • Stiftelser
 • Mervärdesskatt och annan typ av indirekt beskattning
 • Skatteprocesser

Vinges arbetsgrupp inom företagsbeskattning är ledande inom kvalificerad skatterådgivning. Vi tillhandahåller löpande rådgivning i såväl i isolerade skattefrågor som i större i komplexa gränsöverskridande ärenden, i samarbete med Vinges övriga arbetsgrupper.

Teamet enligt rankinginstituten

Strengths:  "The lawyers have strong legal and practical experience, they answer fast and they are always well prepared."  "The team are very competent, pragmatic and solution-oriented." Chambers & Partners 2023

 

Advokatfirman Vinge is very strong in contentious tax matters, including litigation, and has represented clients in the Supreme Court. The group is particularly experienced in the private equity arena, including tax matters pertaining to the purchase and sale of companies, and has recently seen an uptick in VAT-related cases. Mattias Schömer heads up the team and is a key name for M&A, reorganisations and tax court proceedings. Counsels Maria Schultzberg and Ulrika Bengtsson are also recommended, with Schultzberg handling inbound and outbound investment-related matters, and Bengtsson offering strong expertise in tax litigation. Legal 500, 2023