Företagsbeskattning

Vinges arbetsgrupp inom företagsbeskattning har gedigen och mångårig erfarenhet av kvalificerad skatterådgivning inom en mängd olika områden. Rådgivningen, i såväl svensk som internationell kontext, omfattar i huvudsak följande.

 • Etablering av svenska Private Equity-fonder och Debt-fonder (AB-struktur)
 • Investeringsstrukturer
 • Finansieringslösningar
 • Börsintroduktioner
 • Offentliga erbjudanden
 • Företrädesemissioner
 • Företagsöverlåtelser
 • Incitamentsprogram
 • Omstruktureringar
 • Fastighetsöverlåtelser
 • Ägarledda bolag – 3:12
 • Stiftelser
 • Mervärdesskatt och annan typ av indirekt beskattning
 • Skatteprocesser

Vinges arbetsgrupp inom företagsbeskattning är ledande inom kvalificerad skatterådgivning. Vi tillhandahåller löpande rådgivning i såväl i isolerade skattefrågor som i större i komplexa gränsöverskridande ärenden, i samarbete med Vinges övriga arbetsgrupper.

Teamet enligt rankinginstituten

Strengths:  "The lawyers have strong legal and practical experience, they answer fast and they are always well prepared."  "The team are very competent, pragmatic and solution-oriented." Chambers & Partners 2023

‘A very knowledgeable team with a pure business sense. They help clients make good business decisions when it comes to tax.’ Legal 500 2024

‘Knowledge of our business and personal preferences when in comes to the amount of risks we want to take.’ Legal 500 2024

Advokatfirman Vinge is very strong in contentious tax matters, including litigation, and has represented clients in the Supreme Court. The group is particularly experienced in the private equity arena, including tax matters pertaining to the purchase and sale of companies, and has recently seen an uptick in VAT-related cases. Mattias Schömer heads up the team and is a key name for M&A, reorganisations and tax court proceedings. Counsels Maria Schultzberg and Ulrika Bengtsson are also recommended, with Schultzberg handling inbound and outbound investment-related matters, and Bengtsson offering strong expertise in tax litigation. Legal 500, 2023

Relaterade nyheter

28 mars 2024

Vinge har mottagit högsta ranking i 18 av 21 kategorier i Legal 500:s ranking för 2024.

26 januari 2024

I mitten av januari 2024 lade regeringens utredare fram ett förslag för att stärka svensk sjöfarts k…

26 maj 2023

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2023, är ett av de främst…