Nyhet

Sverige stödjer dansk ogiltighetstalan av EU:s minimilönedirektiv

Mot bakgrund av att Regeringen önskar värna den svenska modellen där löner förhandlas mellan arbetsmarknadens parter, har Regeringen beslutat om att ansöka om att få stödja Danmarks talan om ogiltigförklaring av minimilönedirektivet.

Europaparlamentets och rådets direktiv om minimilöner i EU (”direktivet”) antogs den 19 oktober 2022. Vi har i flertalet tidigare nyhetsbrev rapporterat om implementeringen av direktivet och vad det kan medföra för konsekvenser för svensk arbetsrättsreglering. Sveriges hållning, både från politiker och arbetsmarknadens parter, har varit negativ i fråga om direktivets antagande. Detta mot bakgrund av att den svenska och internationellt sett starka arbetsmarknadsmodellen grundar sig i arbetsmarknadens parters uppgörelser om lönenivåer istället för att tillämpa lagstadgade minimilöner. Man ser således en risk att den svenska arbetsmarknadsmodellen kan komma att undermineras på sikt med den här formen av EU-reglering.

Danmark väckte ogiltighetstalan av direktivet vid EU-domstolen i januari 2023 och påstår att direktivet inte är förenligt med EU-fördragen. Härnäst inväntas beslut från EU-domstolen om Sveriges ansökan att få intervenera den danska ogiltighetstalan beviljas. Om ansökan godkänns kommer Sverige delta i domstolsprocessen.

Mer om direktivet och dess eventuella påverkan för svensk arbetsrätt kan läsas här, här och här.