Nyhet

Årets byrå inom Arbetsrätt

Vinge blev nyligen utsedd till årets arbetsrättsliga byrå i Legally Yours undersökning Arbetsrättsbarometern . Fredrik Dahl och Charlotte Forssander, delägare i Vinge, hur värderar ni priset?

Fredrik Dahl, advokat Stockholmskontoret: - Vi är glada och stolta över ett pris som detta då det baseras på våra klienters val. Att leverera högsta kvalitet i uppdragen till våra klienter är det vi arbetar för varje dag.

Vad är framgångsreceptet?

Fredrik Dahl, Stockholm: - Det hänger så klart ihop med att vi har djup och bred kompetens och ett stort internationellt nätverk – vilket i sin tur gör att vi får förmånen att arbeta med stora och komplexa uppdrag från skilda branscher. Tillsammans utgör det en erfarenhetsbank.

Charlotte Forssander, Göteborg: - Arbetsrätt är en lite speciell gren inom affärsjuridiken. Det rör många gånger ärenden som är både känsliga och emotionellt laddade, där individers livssituation och försörjning kan stå på spel. Det räcker inte att bara kunna juridiken. Vi måste kunna leva oss in både i arbetsgivarens (klientens) och den anställdes situation och jobba sida vid sida. Ett genuint intresse för människor underlättar och det har verkligen medarbetarna i vår grupp. Det tror jag kan vara en urskiljande framgångsfaktor. Det krävs ofta insikter i både psykologi och diplomati för att nå framgång inom det här området. 

Hur gör ni för att upprätthålla kompetens inom arbetsrätt?

Fredrik Dahl: - Till att börja med rekryterar vi kapabla medarbetare. Sedan affärsområdet grundades för ca 20 år sedan har vi också utvecklat en metod för att dela kompetens horisontellt mellan kollegor, geografiskt mellan kontor och vertikalt från seniora till juniora medarbetare. För att klara att hantera till exempel en facklig förhandling krävs erfarenhet som inte går att läsa sig till. Därför låter vi ibland yngre medarbetare sitta med på möten och delta i situationer där vi inte kan debitera deras tid, men som ger en värdefull investering i insikt och rutin. 

Vilka trender ser ni framåt?

Charlotte: - Digitaliseringen leder till många helt nya typer av frågor att applicera lagar och regler på. Inom delningsekonomin ser vi till exempel att flera jurisdiktioner är i full gång med att pröva till exempel vem som kan anses vara anställd och inte, med varierande utgång. Spännande förändringar i samhället som påverkar arbetslivet – för oss och våra klienter.