Nyhet

Internutredningar – metod och juridik

20 april 2022

Interna oegentligheter – svåra att förutse och svårt att vara helt förberedd när det väl inträffar. Hur går man tillväga i den internutredning som följer, och hur hanterar man den enskilde medarbetaren i samband med utredningen?

Efter en visselblåsningsrapport följer ofta en internutredning. För att ha så stor nytta som möjligt av utredningsresultatet krävs det att utredningen genomförs och dokumenteras på rätt sätt. Under utredningen uppkommer dessutom ofta frågan om hur utpekade eller misstänkta medarbetare bör hanteras.

Vi erbjuder nu en seminarieserie i tre delar, där du guidas genom den nya visselblåsarlagen, internutredningar samt hantering av compliance-risker. Här kan du också se seminarierna i efterhand.

I vårt andra seminarium möter vi Mia Falk, Head of Corporate Crime & Compliance, och Fredrik Dahl, delägare Arbetsrätt. Vi går här igenom:

  • Metod och juridik – hur inleder och genomför man en internutredning?
  • Arbetsrättsliga aspekter – hur hanterar man en utpekad eller misstänkt medarbetare under och efter utredningen? 

 

 

Under serien får du möta våra specialister med bakgrund bland annat som åklagare, utredare och internutredare vid Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, FN, Polisens nationella korruptionsgrupp och samt större svenska bolag. Du får även chansen att ställa frågor till våra specialister inom arbetsrätts- och complianceområdet. Tillsammans delar vi våra kunskaper och erfarenheter om oegentligheter, visselblåsning, utredning och compliancearbete.

Läs också: Ny visselblåsarlag - vad er organisation särskilt bör uppmärksamma

Passa på att anmäla dig till nästa tillfälle redan nu genom att klicka här>>> 

 

Förnybar energi – Rådet enas om en tillfällig krisförordning

I början av november presenterade Europeiska Kommissionen ett förslag om en påskyndad utbyggnad av förnybara energikällor för att påskynda omställningen till grön energi och minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen. I enlighet med Europeiska Rådets slutsatser som framfördes i oktober, menar Kommissionen att den pågående energikrisen kräver omedelbara åtgärder för att införliva delar av REPowerEU-planen, och föreslår därmed en krisförordning som baseras på nödbestämmelsen i artikel 122.1 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
6 december 2022

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022