Nyhet

Internutredningar – metod och juridik

20 april 2022

Interna oegentligheter – svåra att förutse och svårt att vara helt förberedd när det väl inträffar. Hur går man tillväga i den internutredning som följer, och hur hanterar man den enskilde medarbetaren i samband med utredningen?

Efter en visselblåsningsrapport följer ofta en internutredning. För att ha så stor nytta som möjligt av utredningsresultatet krävs det att utredningen genomförs och dokumenteras på rätt sätt. Under utredningen uppkommer dessutom ofta frågan om hur utpekade eller misstänkta medarbetare bör hanteras.

Vi erbjuder nu en seminarieserie i tre delar, där du guidas genom den nya visselblåsarlagen, internutredningar samt hantering av compliance-risker. Här kan du också se seminarierna i efterhand.

I vårt andra seminarium möter vi Mia Falk, Head of Corporate Crime & Compliance, och Fredrik Dahl, delägare Arbetsrätt. Vi går här igenom:

  • Metod och juridik – hur inleder och genomför man en internutredning?
  • Arbetsrättsliga aspekter – hur hanterar man en utpekad eller misstänkt medarbetare under och efter utredningen? 

 

 

Under serien får du möta våra specialister med bakgrund bland annat som åklagare, utredare och internutredare vid Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, FN, Polisens nationella korruptionsgrupp och samt större svenska bolag. Du får även chansen att ställa frågor till våra specialister inom arbetsrätts- och complianceområdet. Tillsammans delar vi våra kunskaper och erfarenheter om oegentligheter, visselblåsning, utredning och compliancearbete.

Läs också: Ny visselblåsarlag - vad er organisation särskilt bör uppmärksamma

Passa på att anmäla dig till nästa tillfälle redan nu genom att klicka här>>> 

 

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022