forstoringsglas

Sökresultat

Vinge företräder SBB i samband med dess försäljning till Brookfield

Vinge företräder Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (publ) AB ("SBB") i samband med dess försäljning av en andel av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till Brookfield för 9,2 miljarder kronor. Transaktionen innefattar även tilläggsköpeskillingar om upp till 1,2 miljarder kronor.
2 december 2022

Vinge har rådgivit Gotlandsbolaget i samband med fartygsförsäljningar

Gotlandsbolaget och dess dotterbolag Gotland Tankers, har genomfört fyra lyckade försäljningar av tankfartygen M/T Gotland Carolina, M/T Gotland Sofia, M/T Gotland Aliya respektive M/T Gotland Marieann.
30 november 2022

Vinge företräder Polhem Infra vid tecknande av ramavtal med Solkompaniet gällande solkraftsparker

Vinge har hjälpt Polhem Infra när det tecknat ett ramavtal med Solkompaniet avseende projektering, utveckling och byggnation av storskaliga solkraftsparker i Sverige.
28 november 2022

Vinge har företrätt iO Group i samband med förvärvet av den digitala webbyrån Triggerfish

Triggerfish är en digital webbyrå baserad i Stockholm som erbjuder tjänster inom WordPress, analys, strategi, design och varumärkesutveckling.
28 november 2022

Vinge biträder Aneo i budet på Scandinavian Biogas

Aneo Renewables Holding AS har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB enligt reglerna om budplikt. Erbjudandet värderar aktierna i Scandinavian Biogas till cirka 670 miljoner kronor. Vinge biträder Aneo.
24 november 2022

Vinge biträdde Aneo i samband med riktad nyemission i Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International AB har genomfört en riktad nyemission om 326 miljoner kronor. Vinge biträdde Aneo Renewables Holding AS, som är Scandinavian Biogas största aktieägare.
24 november 2022

Vinge företräder grundaren av Hub Planner vid försäljning till Monterro

Vinge företräder grundaren Stephen Martin vid försäljningen av en majoritet av aktierna i Hub Planner och dess mjukvaruplattform för resursplanering till riskkapitalbolaget Monterro.
24 november 2022

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Holmströms Rör

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärven av Holmströms Rör AB, Holmströms Rör i Ängelholm AB samt Holmströms Rör Syd Väst AB.
22 november 2022

Vinge biträder vid investering i PulPac

Vinge har biträtt PulPac AB i samband med en investering om totalt MEUR 31 från strategiska partners Aliaxis, Stora Enso, Amcor Ventures och Teseo Capital. Befintliga ägare inklusive den störste ägaren WPP har också deltagit i finansieringsrundan.
18 november 2022

Vinge har företrätt Midagon Group Oy

Vinge har företrätt Midagon Group Oy, ett portföljbolag till Intera Partners, vid dess förvärv av Kontract AB.
16 november 2022

Vinge biträder Heda Security vid förvärv av M&M Stängsel Service

Vinge har biträtt Heda Security i förvärvet av aktierna i M&M Stängsel. Heda Security-koncernen är Nordens ledande företagsgrupp inom installation och service av områdessäkerhet och omsätter efter det senaste förvärvet ca 600 miljoner kronor och har 200 anställda.
11 november 2022

Vinge företräder LKAB i samband med dess investering i den hållbara producenten av sällsynta jordartsmetaller, REEtec.

Vinge har biträtt Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) (“LKAB”) i samband med dess investering i REEtec Holding AS (“REEtec”). LKAB investerar i finansieringsrundan, som totalt uppgår till 1,2 miljarder NOK, för att bli den största aktieägaren i REEtec.
8 november 2022

Vinge företrädde STARK Group i förvärvet av FagFlis Group

Vinge företrädde STARK Group i samband med förvärvet av den nordiska kakelaktören FagFlis Group med den svenska verksamheten FF Kakel AB. Koncernen har varit verksamt sedan 1981 och innefattar, utöver de svenska butikerna, ca 30 anläggningar i Norge med en omsättning på totalt ca 750 miljoner NOK.
7 november 2022

Vinge företräder Midway Holding AB (publ) vid förvärv av EKRO Bausystem GmbH

EKRO Bausystem GmbH tillverkar och säljer produkter för arbete på temporära arbetsplatser med Österrike som största marknad.
5 november 2022

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Competence Factory

Vinge har biträtt Helix Kapital vid etableringen av Wellness Education & Technology AS och dess förvärv av Competence Factory AB, som bl.a. erbjuder utbildning inom träning, hälsa och kost.
4 november 2022
Nästa