forstoringsglas

Vinge företräder ägarna till AppInConf Holding AB (”AppInConf”) i samband med försäljning av bolaget till Invajo Techonlogies AB (publ) (”Invajo”)

AppInConf utvecklar och tillhandahåller mobila digitala lösningar för event och möten, och har historiskt varit starka mot bl.a. medtech-branschen.
20 november 2020

Vinge biträder vid försäljning av Bring Freight Forwarding AB

Vinge företräder Posten Norge och bolagets ledning vid försäljning av Bring Freight Forwarding AB till Sandahlsbolagen.
20 november 2020

Vinge har biträtt VEF Ltd i samband med en riktad nyemission

Vinge har biträtt VEF Ltd, ett investmentbolag vars depåbevis (”SDB”) är noterade på Nasdaq First North, i samband med en riktad nyemission varigenom VEF tillförs cirka 522 miljoner kronor.
19 november 2020

Vinge har företrätt Nextory i samband med kapitalanskaffning

Nextory har tagit in 165 miljoner kronor i en kapitalanskaffning.
16 november 2020

Vinge biträder Main Capital vid förvärv av PointSharp AB

PointSharp tillhandahåller säkerhetslösningar som möjliggör för organisationer att säkerställa att dess användare på ett säkert och användarvänligt sätt kan logga in till dess applikationer, genom exempelvis flerfaktorsauktorisering. PointSharp har fler än 220 kunder globalt.
13 november 2020

Vinge har företrätt Pareto Securities i egenskap av Sole Manager och Bookrunner i samband med en riktad nyemission

Vinge har företrätt Pareto Securities i egenskap av Sole Manager och Bookrunner i samband med en riktad nyemission av aktier i läkemedelsutvecklingsbolaget Xbrane Biopharma, varigenom Xbrane Biopharma tillförs cirka 200 miljoner kronor före transaktionskostnader.
12 november 2020

Vinge biträder Rg 19 vid försäljning av LOAD System

Vinge har biträtt Rg 19 i Norden AB vid försäljning av dotterbolaget LOAD System AB till Pedab Group AB.
11 november 2020

Vinge biträder Bridgepoint Growth vid ingåendet av partnerskap i DCHud Holding AB

Diagnostiskt Centrum Hud, den ledande leverantören av medicinska dermatologitjänster i Sverige, har ingått partnerskap med Bridgepoint Growth för att ytterligare stödja bolagets expansion.
10 november 2020

Vinge företräder ägarna till Axel Arigato AB i samband med investering från Eurazeo

Vinge företräder ägarna till Axel Arigato AB i samband med Eurazeo Brands investering om EUR 56 miljoner i bolaget.
9 november 2020

Vinge har biträtt STRAX i samband med nytt låneavtal om 30 MEUR med Proventus Capital Partners IV som långivare

Vinge har biträtt STRAX koncernen vid refinansiering och ingående av låneavtal med Proventus Capital Partners IV (”Proventus”) som långivare uppgående till ett sammanlagt belopp om 30 miljoner EUR.
5 november 2020

Vinge biträder BioGaia i samband med riktad nyemission

Vinge biträder BioGaia AB (publ) i samband med en riktad nyemission om cirka 1,1 miljarder kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.
5 november 2020

Vinge har företrätt Alder II vid investering i Briab

Briab är ett av Sveriges ledande företag inom brandriskprojektering och hantering av brandrisker.
4 november 2020

Vinge företräder Offentliga Hus i Norden AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Vinge har företrätt Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) i samband med dess notering på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Nasdaq First North Premier”). Prospektet offentliggjordes den 13 oktober 2020 och första handelsdag på Nasdaq First North Premier var den 23 oktober 2020.
3 november 2020

Vinge biträder Lagercrantz Group vid förvärv av Sajas Group

Vinge har biträtt Lagercrantz Group vid förvärv av Sajas Group, som har huvudkontor i Tammerfors och som är en ledande leverantör av borstar för vägar, flygplatser och järnvägar, oljesanering och för olika industriella användningsområden.
2 november 2020

Vinge har företrätt Nascent Invest i samband med investering i QureTech Bio

Vinge har agerat rådgivare till Nascent Invest i samband med investering i QureTech Bio AB, ett bolag som söker nya lösningar i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier.
26 oktober 2020
Nästa