forstoringsglas

Sökresultat

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 115 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 115 miljoner kronor i syfte att expandera verksamheten internationellt samt utveckla företagets app.
24 maj 2022

Vinge företräder FSN Capital och Seriline i samband med tilläggsförvärv av Areff Systems

Vinge har företrätt FSN Capital och Seriline i samband med förvärvet av Areff Systems AB från dess grundare. Grundarna blir kvar i det sammanslagna bolaget och återinvesterar en betydande andel av köpeskillingen i gruppen.
24 maj 2022

Vinge företräder Odevo i samband med förvärvet av Monu

Vinge företräder Odevo i samband med förvärvet av fintech-bolaget Monu.
23 maj 2022

Vinge har företrätt Re:NewCell i samband med en riktad nyemission

Vinge har företrätt Re:NewCell, ett textilåtervinningsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillfördes cirka 324 miljoner kronor före emissionskostnader.
20 maj 2022

Vinge företräder Cinclus Pharma i samband med kapitalanskaffning

Vinge har företrätt läkemedelsutvecklingsbolaget Cinclus Pharma i samband med en kapitalanskaffning om cirka 240 miljoner kronor genom en riktad nyemission till ett antal nya investerare och befintliga ägare.
20 maj 2022

Vinge biträder Heda Security vid förvärv av MSS Nordic

Vinge har biträtt Helix Kapitals portföljbolag Heda Security vid förvärv av MSS Nordic, som är specialister på alla typer av automatiserade grindar, trafikbommar och tillhörande system på den nordiska marknaden.
19 maj 2022

Vinge företräder wpd i samband med försäljningen av vindkraftsparken Aldermyrberget

Vinge företräder wpd Europe GmbH, som utvecklar och driver vind- och solkraftsparker till land och till havs, i samband med försäljningen av vindkraftsparken Aldermyrberget till EB Renewable Energy Fund Europe och LHI Green Infrastructure Invest II.
16 maj 2022

Vinge har biträtt Studentbostäder i Norden AB (publ) i samband med en riktad nyemission

Vinge har biträtt Studentbostäder i Norden AB (publ), ett fastighetsbolag vars stamaktier är noterade på Nasdaq First North, i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 50 miljoner kronor före emissionskostnader.
10 maj 2022

Vinge företräder Atairos i samband med ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Ocean Outdoor. Erbjudandets värde uppgår till cirka 5 805 miljoner kronor.

Transaktionen kommer genomföras via en s.k. statutory merger enligt Brittiska Jungfruöarnas bolagsrätt, och är beroende av svenska Konkurrensverket godkännande och andra sedvanliga tillträdesvillkor. Transaktionen förväntas genomföras under juni 2022.
6 maj 2022

Vinge biträder BHG Group i samband med riktad nyemission

Vinge biträder BHG Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 1,0 miljard kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.
5 maj 2022

Vinge biträder A3P Biomedical vid riktad emission

Vinge har biträtt A3P Biomedical i samband med en emission om 400 miljoner kr riktad till Stena Sessan AB, TomEqt Private AB, Flerie Invest AB, Östersjöstiftelsen och Inbox Capital. A3P Biomedical specialiserar sig på avancerad diagnostik av prostatacancer.
5 maj 2022

Vinge företräder Aleris i förvärv av Art Clinic AB

Vinge företräder Aleris Sjukvård AB i samband med förvärvet av Art Clinic AB. Art Clinic AB bedriver fyra specialistvårdskliniker med fem satellitmottagningar i sex regioner i Sverige.
3 maj 2022

Vinge biträder Embracer i samband med förvärvsfinansiering om 4 miljarder kronor

Embracer Group AB (publ) har ingått avtal om att förvärva spelutvecklings-studios Crystal Dynamics, Eidos Montreal och Square Enix Montreal, och en varumärkeskatalog som inkluderar Tomb Raider, Deux Ex, Thief, Legacy of Kain och mer än 50 katalogspel.
3 maj 2022

Vinge har företrätt Swecon i samband med förvärv av Kewab Rental

Vinge har företrätt Swecon Anläggningsmaskiner AB (”Swecon”) vid förvärv av KEWAB Rental AB (”Kewab Rental”). Kewab Rental, med huvudkontor i Karlstad, är ett av Sveriges största uthyrningsföretag av stora entreprenadmaskiner utan förare.
3 maj 2022

Vinge biträder vid försäljning av Astrego Diagnostics till Sysmex

Vinge har biträtt huvudägarna i Astrego Diagnostics AB vid försäljning av aktierna till den japanska minoritetsägaren Sysmex Corporation.
2 maj 2022
Nästa