The Seat by Vinge

Vi tror på att ge alla medarbetare möjlighet att växa i sitt yrke, påverka i sitt arbete och utrymme att vara sig själva. Därför låter vi en nyanställd sitta med vid varje ledningsgruppsmöte. Som en symbol för att få ta plats runt bordet tog vi fram en specialtillverkad stol.

 

The Seat.

 

 

Nyligen var det Markus Hedbys, biträdande jurist i processgruppen på Malmökontoret, tur att sitta i…

Nyligen var det Rasmus Lyckhammars, biträdande jurist i processgruppen på Stockholmskontoret, tur at…

Nyligen var det Jasmine Elghs, biträdande jurist på Malmökontoret, tur att sitta i The Seat. Vi titt…

Nyligen var det Viktor Nordstrands, IT-tekniker på Göteborgskontoret, tur att sitta i The Seat.

Nyligen var det Arthur Kinskis, biträdande jurist i Corporate Commercial på Stockholmskontoret, tur…

Nyligen var det Jonatan Karlssons, biträdande jurist på Skånekontoret, tur att sitta i The Seat.