The Seat by Vinge

Vi tror på att ge alla medarbetare möjlighet att växa i sitt yrke, påverka i sitt arbete och utrymme att vara sig själva. Därför låter vi en nyanställd sitta med vid varje ledningsgruppsmöte. Som en symbol för att få ta plats runt bordet tog vi fram en specialtillverkad stol.

 

The Seat.

 

 

Nyligen var det Irma Softics, biträdande jurist i bank & finans-gruppen på Malmökontoret, tur att si…

Nyligen var det Lovisa Jonassens, biträdande jurist i kapitalmarknadsgruppen på Stockholmskontoret,…

Nyligen var det Imola Szanto Francsics, biträdande jurist i tvist- och transporträttsgruppen på Göte…

Nyligen var det Samuel Gurons, biträdande jurist i ECR-gruppen i Bryssel, tur att sitta i The Seat.…

Nyligen var det Madelene Anderssons, biträdande jurist i miljö- och fastighetgruppen på Stockholmsko…

Nyligen var det Anna Alrikssons, biträdande jurist i processgruppen på Stockholmskontoret, tur att s…