Nyhet

Intensiva förhandlingar under avtalsrörelsen 2023 har resulterat i ett rekordhögt märke

Under avtalsrörelsen 2023 har arbetsgivarorganisationer och fackförbund omförhandlat ca 450 olika kollektivavtal.

De flesta kollektivavtal gäller under viss tid – vanligtvis mellan ett till tre år. I samband med att kollektivavtal håller på att löpa ut är det vanligt att kollektivavtalsparterna förhandlar i syfte att sluta nya avtal. När sådana förhandlingar pågår över större delen av arbetsmarknaden ungefär samtidigt brukar processen kallas för en avtalsrörelse.

Under de senaste 25 åren har industrin haft en lönenormerande roll för arbetsmarknaden, vilket till stor del beror på de lönebildningar som medförde en hög inflation under framförallt 1970- och 80-talet. Löneökningen som industrin kommer överens om i sina kollektivavtal agerar det som kallas ”märke”, vilket fungerar som ett riktmärke för hur lönerna ska öka, även inom andra branscher än industrin. Märket för denna avtalsrörelse hamnade, efter intensiva förhandlingar, på 7,4 % över en tvåårsperiod, vilket är den högsta nivån någonsin. Det höga märket har bland annat påverkats av rådande inflation för att lönerna ska kunna återgå till en normal reallönenivå.