Yohanna Öhrnegård

Delägare Advokat
 • Göteborg
 • Språk:
  Svenska, Engelska

Yohanna Öhrnegård är specialiserad på kommersiell tvistlösning. Hon har bred erfarenhet från såväl svenska domstolsprocesser som svenska och internationella skiljeförfaranden. Yohanna är även specialiserad inom arbetsrättens område och är ansvarig för Vinges arbetsrättsgrupp i Göteborg. Hon biträder regelbundet med såväl traditionell som strategisk arbetsrättslig rådgivning kring frågor i samband med företagsförvärv, verksamhetsövergång, uppsägningar, förhandlingar, företagsledarfrågor och incitamentsprogram. Yohanna har arbetat med tvisterelaterad arbetsrätt i över 10 år och  har bl.a. omfattande erfarenhet av ärenden rörande angrepp på företagshemligheter.

Omnämnanden

‘Yohanna Öhrnegård stands out for her excellent people skills combined with intelligence and competence. She is impressive in court.’ Legal 500, 2024

Yohanna Öhrnegård is arguably the best labour law counsel in Sweden.’ Legal 500, 2024

Yohanna Öhrnegård has a rare combination of legal competence, a strategic mindset and excellent people skills.’ Chambers & Partners 2024

Yohanna is very knowledgeable about employment law and is a very sharp litigator.’ Chambers & Partners 2024

‘She is really excellent and helpful.’ Chambers & Partners 2024

‘Yohanna Öhrnegård did take the lead in her role and used all resources in the best way and finally won our case. On top off that, it was done in a very personal way which made us feel like friends during a hard time.’ Legal 500 2023

‘Yohanna Öhrnegård has solid knowledge of all kinds of employment law related questions, very responsive and is easy to work with.’

‘Yohanna Öhrnegård is exceptional in providing solution based commercial advice whilst navigating complex areas of law.’

‘Yohanna Öhrnegård showed, during the entire process, a conviction in our case, making it possible to endure the stress of the conflict.’ Legal 500 2022

Yohanna Öhrnegård is a very intelligent, business savvy, effective lawyer. She understands what is important to the business and always delivers top-quality advice. In addition, a true pleasure to work with. - Legal 500 2020

Yohanna Öhrnegård is ranked as Notable practitioner at IFLR 1000 - IFLR 1000 2020

Yohanna Öhrnegård is praised for 'always delivering above expectations'. - Legal 500 2019

Yohanna Öhrnegård is ranked as Notable practitioner at IFLR 1000 and is described by clients as “Fast thinker.” - IFLR 1000 2019

Verksamhetsområden

Utbildning

 • Handelshögskolan, Göteborgs universitet, jur kand, 2003

Erfarenhet

 • Vinge, 2006-
 • Göteborgs tingsrätt, tingsnotarie, 2004-2006
 • Vinge Göteborg, trainee, 2004

Utmärkelser

Uppdrag

Uppdrag 19 oktober 2020

Vinge har företrätt Sharkmob i samband med bildandet av bolagets första spelstudio utanför Sverige

Advokatfirman Vinge har varit rådgivare till den svenska spelstudion Sharkmob AB i samband med bilda…

Uppdrag 28 maj 2018

Vinge biträder Opus Group vid emission av obligationslån

Opus Group AB (publ) (”Opus”) har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 500 MSEK med en l…

Uppdrag 19 maj 2017

Vinge biträder Latour Industries vid förvärv av italiensk hisstillverkare.

Vinge har genom Magnus Pauli, Björn Nicolai, Yohanna Öhrengård och Daniel Lennartsson biträtt Latour…

Uppdrag 5 december 2016

Vinge har biträtt Bilia AB (publ)

Vinge har biträtt Bilia AB (publ), noterat på NASDAQ Stockholm, vid en tap issue om 250 MSEK inom ra…

Nyhet

Vinge topprankad i 12 områden och som Leading Firm i Chambers & Partners Europe Guide 2024
Nyhet 14 mars 2024

Vinge topprankad i 12 områden och som Leading Firm i Chambers & Partners Europe Guide 2024

Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Part…

Skador vid arbete hemifrån ansågs inte vara arbetsskador – HFD mål nr 441-22 och 3375-22
Nyhet 29 juni 2023

Skador vid arbete hemifrån ansågs inte vara arbetsskador – HFD mål nr 441-22 och 3375-22

Två arbetstagare drabbades av tandskador i samband med att de arbetade hemifrån och uppsökte vård. D…

Arbetstagarsidan har påstått att uppsägningshandling är förfalskad. AD har bland annat uttalat sig om bevisbördan – AD 2023 nr 18
Nyhet 29 juni 2023

Arbetstagarsidan har påstått att uppsägningshandling är förfalskad. AD har bland annat uttalat sig om bevisbördan – AD 2023 nr 18

Svenska Byggnadsarbetareförbundet väckte talan i Arbetsdomstolen och begärde skadestånd för sin medl…

Anställda i företagsledande ställning och lagen (1982:80) om anställnings-skydd
Nyhet 29 juni 2023

Anställda i företagsledande ställning och lagen (1982:80) om anställnings-skydd

Huvudregeln är att lagen (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) ska tillämpas på samtliga anställnin…

Intensiva förhandlingar under avtalsrörelsen 2023 har resulterat i ett rekordhögt märke
Nyhet 29 juni 2023

Intensiva förhandlingar under avtalsrörelsen 2023 har resulterat i ett rekordhögt märke

Under avtalsrörelsen 2023 har arbetsgivarorganisationer och fackförbund omförhandlat ca 450 olika ko…

Vild strejk – lokförare stämda av arbetsgivaren
Nyhet 29 juni 2023

Vild strejk – lokförare stämda av arbetsgivaren

Lokförare inom Stockholms pendeltåg har stämts av sin arbetsgivare på grund av att lokförarna gick u…

Tidöpartierna föreslår höjt lönekrav för arbetstillstånd
Nyhet 29 juni 2023

Tidöpartierna föreslår höjt lönekrav för arbetstillstånd

Den 4 maj 2023 presenterade Tidöpartierna förslaget att inkomstgränsen för att erhålla arbetstillstå…

Sverige stödjer dansk ogiltighetstalan av EU:s minimilönedirektiv
Nyhet 29 juni 2023

Sverige stödjer dansk ogiltighetstalan av EU:s minimilönedirektiv

Mot bakgrund av att Regeringen önskar värna den svenska modellen där löner förhandlas mellan arbetsm…

Höjd pensionsålder
Nyhet 11 april 2023

Höjd pensionsålder

Sedan den 1 januari 2023 har en arbetstagare enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) rät…

Inkomsttak för ITP1 och höjda åldersgränser har trätt i kraft
Nyhet 11 april 2023

Inkomsttak för ITP1 och höjda åldersgränser har trätt i kraft

Som vi rapporterade om i nyhetsbrevet för oktober 2022 stundades ett införande av inkomsttak för ITP…

Arbetsmiljön i fokus
Nyhet 11 april 2023

Arbetsmiljön i fokus

Åklagarmyndigheten flaggar för att antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott…

Den tillfälliga höjningen av a-kassan har blivit förlängd
Nyhet 11 april 2023

Den tillfälliga höjningen av a-kassan har blivit förlängd

Som huvudregel ersätter a-kassan max 80 procent av inkomster upp till ett visst belopp, det så kalla…

Tidöavtalet – Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring
Nyhet 11 april 2023

Tidöavtalet – Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring

Under hösten 2022 presenterades Tidöavtalet av regeringen. I Tidöavtalet introducerades en projektpl…

Arbetstagare avskedades efter att ha hotat kollega utanför arbetstid - AD 2022 nr 55
Nyhet 11 april 2023

Arbetstagare avskedades efter att ha hotat kollega utanför arbetstid - AD 2022 nr 55

En arbetstagare avskedades efter att ha hotat en annan arbetstagare i nära anslutning till en middag…

Arbetstagare avskedades efter att ha varit bortavarande från arbetet och inte kunnat presentera tillräckligt trovärdiga uppgifter om arbetsoförmåga - AD 2022 nr 56
Nyhet 11 april 2023
Arbetstagares rätt till bisysslor
Nyhet 11 april 2023

Arbetstagares rätt till bisysslor

I juni 2022 infördes en ny bestämmelse i lagen (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) som tydliggör…

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret
Nyhet 30 november 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i f…

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla
Nyhet 30 november 2022

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att…

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster
Nyhet 30 november 2022

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör a…

Ovanligt få domar från Arbetsdomstolen under 2022
Nyhet 30 november 2022

Ovanligt få domar från Arbetsdomstolen under 2022

Under hösten har domar och beslut från Arbetsdomstolens lyst med sin frånvaro, endast ett fåtal doma…

Gränsdragningen mellan tjänstemän och arbetare AD 2022 nr 23
Nyhet 30 november 2022

Gränsdragningen mellan tjänstemän och arbetare AD 2022 nr 23

Inom svensk lagstiftning delas inte arbetstagare in i kategorier av arbetare och tjänstemän. Det är…

Foodora-bud – anställd eller bemanningsanställd? AD 2022 nr 45
Nyhet 30 november 2022

Foodora-bud – anställd eller bemanningsanställd? AD 2022 nr 45

Rättsfallet handlar om huruvida ett mopedbud som utförde arbete för Foodora och tidigare haft en vis…

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och krav på utrustning vid hemarbete
Nyhet 30 november 2022

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och krav på utrustning vid hemarbete

Med fortsatt distansarbete aktualiseras frågan om hur långt arbetsgivarens ansvar avseende arbetsmil…

EU inför direktiv om tillräckliga minimilöner
Nyhet 25 oktober 2022

EU inför direktiv om tillräckliga minimilöner

Den 14 september i år röstade Europaparlamentet ja till direktiv om minimilöner. Direktivet har som…

Balansdirektivet – EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
Nyhet 25 oktober 2022

Balansdirektivet – EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

I juni 2019 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd det så kallade Work-life Balance Dir…

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare
Nyhet 25 oktober 2022

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Arbetskraftsinvandringen till Sverige är viktig för företag som växer och den bidrar till att stärka…

Gig-bolag är inte att betrakta som arbetsgivare enligt Arbetsmiljöverket
Nyhet 25 oktober 2022

Gig-bolag är inte att betrakta som arbetsgivare enligt Arbetsmiljöverket

På engelska används ordet ”gig” som slangord för en spelning eller ett framträdande och har sitt urs…

Visselblåsarlagen – sista-datum för inrättande av rapporteringskanaler för vissa bolag passerat
Nyhet 25 oktober 2022

Visselblåsarlagen – sista-datum för inrättande av rapporteringskanaler för vissa bolag passerat

Senast den 17 december 2023 måste företag med 50-249 anställda ha rapporteringskanaler för visselblå…

Inkomsttak införs i tjänstepensionen och åldersgränserna höjs
Nyhet 25 oktober 2022

Inkomsttak införs i tjänstepensionen och åldersgränserna höjs

I företag med kollektivavtal med koppling till Svenskt Näringsliv omfattas privatanställda tjänstemä…

Uppsägning av arbetstagare med funktionsnedsättning var sakligt grundad och inte diskriminerande AD 2022 nr 34
Nyhet 25 oktober 2022

Uppsägning av arbetstagare med funktionsnedsättning var sakligt grundad och inte diskriminerande AD 2022 nr 34

En arbetstagare med multipel skleros (MS) har sagts upp eftersom arbetsgivaren ansåg att hon, på gru…

Tvåmånadersregelns tillämplighet vid uppsägning av tillsvidareanställd expeditionsvakt p.g.a. perdurerande förhållanden AD 2022 nr 35
Nyhet 25 oktober 2022

Tvåmånadersregelns tillämplighet vid uppsägning av tillsvidareanställd expeditionsvakt p.g.a. perdurerande förhållanden AD 2022 nr 35

En expeditionsvakt, vars anställning var beroende av att han hade ett förordnande som ordningsvakt,…

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen
Nyhet 1 juli 2022

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 20…

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring
Nyhet 1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraf…

Arbetsrätten och beredskapen vid krig
Nyhet 1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det fi…

Deltidsbrandmän har företrädesrätt till utökad tjänstgöringsgrad
Nyhet 1 juli 2022

Deltidsbrandmän har företrädesrätt till utökad tjänstgöringsgrad

Fyra brandmän i beredskap anmälde till sin arbetsgivare, ett räddningstjänstförbund, att de ville ha…

Svenska Hamnarbetarförbundets varsel om blockad mot fartyg med rysk anknytning har förklarats olovlig i beslut från Arbetsdomstolen AD 2022 nr 33
Nyhet 1 juli 2022

Svenska Hamnarbetarförbundets varsel om blockad mot fartyg med rysk anknytning har förklarats olovlig i beslut från Arbetsdomstolen AD 2022 nr 33

Svenska Hamnarbetarförbundet har vid två tillfällen varslat om blockad mot fartyg till och från Ryss…

Förändring i lagen om anställningsskydd och andra arbetsrättsliga lagar
Nyhet 1 juli 2022

Förändring i lagen om anställningsskydd och andra arbetsrättsliga lagar

De senaste åren har modernisering och reformering av svensk arbetsrätt varit ständigt aktuella ämnen…

Arbetsrättslig reglering avseende frivilliga inom Hemvärnet
Nyhet 31 maj 2022

Arbetsrättslig reglering avseende frivilliga inom Hemvärnet

Till följd av den senaste tidens händelseutveckling i vår omvärld och ökat fokus på Sveriges säkerhe…

Nya regler om arbetsgivares informationsskyldighet och parallella anställningar
Nyhet 31 maj 2022

Nya regler om arbetsgivares informationsskyldighet och parallella anställningar

I mars 2022 presenterade regeringen förslag på nya regler om utökad informationsskyldighet avseende…

Skatteverket har tagit över hanteringen av stöd vid korttidsarbete
Nyhet 31 maj 2022

Skatteverket har tagit över hanteringen av stöd vid korttidsarbete

Under pandemin har många bolag erhållit statligt stöd för lönekostnader kopplade till korttidsarbete…

Konkurrerande kollektivavtal AD 2022 nr 12
Nyhet 31 maj 2022

Konkurrerande kollektivavtal AD 2022 nr 12

Ett bolag (Bolaget) var bundet av två konkurrerande kollektivavtal, vilka tecknats vid olika tidpunk…

Avskedande av anställd med funktionsnedsättning ogiltigförklarades AD 2022 nr 15
Nyhet 31 maj 2022

Avskedande av anställd med funktionsnedsättning ogiltigförklarades AD 2022 nr 15

En manlig arbetstagare med en medfödd funktionsnedsättning avskedades från sin anställning hos Samha…

Vinge topprankat av Legal 500 och Chambers & Partners
Nyhet 13 april 2022

Vinge topprankat av Legal 500 och Chambers & Partners

Vinge har mottagit högsta ranking i 15 av 19 kategorier i Legal 500:s nyligen släppta ranking. I Cha…

Uppsägning av statlig tjänsteman efter beslut om att neka godkännande av säkerhetskontroll ogiltigförklaras
Nyhet 17 mars 2022

Uppsägning av statlig tjänsteman efter beslut om att neka godkännande av säkerhetskontroll ogiltigförklaras

Efter att en tjänsteman på Migrationsverket avböjt ett erbjudande om omplacering till en icke-säkerh…

Regeringen har beslutat vilka myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarfunktioner
Nyhet 17 mars 2022

Regeringen har beslutat vilka myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarfunktioner

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Lagen ställer krav på verksamheter oc…

Nya regler i säkerhetsskyddslagen från den 1 december 2021
Nyhet 17 mars 2022

Nya regler i säkerhetsskyddslagen från den 1 december 2021

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller sedan år 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamh…

Vad finns det för möjligheter för arbetsgivare att säga upp personal i samband med en verksamhetsövergång?
Nyhet 17 mars 2022

Vad finns det för möjligheter för arbetsgivare att säga upp personal i samband med en verksamhetsövergång?

Utgångspunkten inom svensk arbetsrätt är att arbetsgivare har en vidsträckt rätt att bestämma över s…

Avskedande av lagermedarbetare ogiltigförklaras
Nyhet 17 mars 2022

Avskedande av lagermedarbetare ogiltigförklaras

En lagerarbetare har avskedats då denne, enligt arbetsgivaren, vid flera tillfällen har medverkat ti…

Högsta domstolens beslut, Mål nr Ö 2343-18
Nyhet 17 mars 2022

Högsta domstolens beslut, Mål nr Ö 2343-18

En passagerare som tvingats genomgång en extra säkerhetskontroll och därefter avvisats från flygplan…

Krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Nyhet 17 december 2021

Krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Sedan den första december kan anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar krä…

Regeringen föreslår att slopad karensdag och undantag från kravet på läkarintyg återinförs
Nyhet 17 december 2021

Regeringen föreslår att slopad karensdag och undantag från kravet på läkarintyg återinförs

Regeringen har föreslagit att de tidigare tillfälliga reglerna om slopad karensdag och undantag från…

LO ändrar inställning i LAS-frågan
Nyhet 17 december 2021

LO ändrar inställning i LAS-frågan

Efter intensiva förhandlingar träffade stora delar av arbetsmarknadens parter i slutet av 2020 en pr…

EU håller omröstning om minimilöner
Nyhet 17 december 2021

EU håller omröstning om minimilöner

EU-kommissionen har presenterat förslag till direktiv om minimilöner respektive förslag till direkti…

Kommun inför krav på vaccinationsintyg vid nyanställning inom vård och omsorg
Nyhet 17 december 2021

Kommun inför krav på vaccinationsintyg vid nyanställning inom vård och omsorg

Växjö kommun har beslutat att införa vaccinationskrav för alla som får nya anställningar inom den ko…

Skillnaden mellan otillåten kvittning och tillåten korrigering av preliminär löneutbetalning
Nyhet 17 december 2021

Skillnaden mellan otillåten kvittning och tillåten korrigering av preliminär löneutbetalning

En arbetsgivare gjorde ett avdrag från en arbetstagares slutlön motsvarande nästan en hel månadslön…

Omplacering av dömd åklagare tillåten trots nya arbetsuppgifter
Nyhet 17 december 2021

Omplacering av dömd åklagare tillåten trots nya arbetsuppgifter

Efter att en åklagare dömts för brott beslutade arbetsgivaren att han inte skulle utföra operativa a…

När är omplaceringen i själva verket ett beslut om uppsägning eller avsked? – Den anställdes arbetsskyldighet som den yttersta gränsen för arbetsgivarens omplaceringsrätt.
Nyhet 17 december 2021
Vaccinering och sjukdomstest på arbetsplatsen
Nyhet 10 november 2021

Vaccinering och sjukdomstest på arbetsplatsen

I samband med höstens minskade smittspridning av covid-19 och återgång till kontorsarbete har frågan…

Möjlighet till ny anmälan om avstämning av korttidsstöd och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning
Nyhet 10 november 2021

Möjlighet till ny anmälan om avstämning av korttidsstöd och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

Regeringen har, i prop. 2021/22:14, lämnat förslag på ny lagstiftning enligt vilken arbetsgivare som…

Arbetsdomstolen godtar särbehandling pga. ålder med hänsyn till äldres ökade behov av vila
Nyhet 10 november 2021

Arbetsdomstolen godtar särbehandling pga. ålder med hänsyn till äldres ökade behov av vila

En arbetsgivare och en anställd som fyllt 60 år kom överens om att den anställde skulle fortsätta me…

Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör
Nyhet 10 november 2021

Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör

Som vi vid tidigare har rapporterat om har stödet vid korttidsarbete under pandemin sedan början av…

Hybridmodeller dominerar vid återgång till arbetsplatsen
Nyhet 10 november 2021

Hybridmodeller dominerar vid återgång till arbetsplatsen

Arbetstagare förväntas återvända till kontoren under hösten, men fortsatta möjligheter till distansa…

Dataskydd hindrar inte arbetsgivare att lämna ut personuppgifter under kollektivavtal
Nyhet 10 november 2021

Dataskydd hindrar inte arbetsgivare att lämna ut personuppgifter under kollektivavtal

Arbetsdomstolen fann i en dom från maj i år (AD 2021 nr 23) att en arbetsgivare var skadeståndsskyld…

Möjlighet för arbetsgivaren att begära sjukintyg efter den 1 oktober
Nyhet 10 november 2021

Möjlighet för arbetsgivaren att begära sjukintyg efter den 1 oktober

Den 1 oktober återinfördes arbetsgivares möjligheter att begära sjukintyg från frånvarande personal.

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma
Nyhet 15 juni 2021

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma

Europeiska rådet antog under 2019 det så kallade visselblåsardirektivet (”Direktivet”), med syftet a…

Oklart avskedande drabbar arbetsgivaren
Nyhet 15 juni 2021

Oklart avskedande drabbar arbetsgivaren

Arbetsdomstolen förtydligar i en dom (AD 2021 nr 14) att om en arbetsgivare har haft grundad anledni…

Regeringen föreslår en justerad beräkning av bilförmån
Nyhet 15 juni 2021

Regeringen föreslår en justerad beräkning av bilförmån

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till att ändra schablonbeloppet som…

HFD meddelar prövningstillstånd avseende jämförelsemånad vid korttidsarbete
Nyhet 15 juni 2021

HFD meddelar prövningstillstånd avseende jämförelsemånad vid korttidsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har, på begäran av Tillväxtverket, meddelat prövningstillstånd i…

Förlängda åtgärder med anledning av covid-19
Nyhet 15 juni 2021

Förlängda åtgärder med anledning av covid-19

Som vi tidigare rapporterat om i nyhetsbrevet har regeringen vidtagit diverse åtgärder för att minsk…

Ändringar i LAS (Ds 2021:17) en reformerad arbetsrätt
Nyhet 15 juni 2021

Ändringar i LAS (Ds 2021:17) en reformerad arbetsrätt

Som vi tidigare har berättat om har stora delar av arbetsmarknadens parter träffat en principöverens…

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål
Nyhet 11 juni 2021

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål

EU-domstolen klargör i en ny dom att den som anser sig ha blivit diskriminerad har rätt att få en do…

Uppdaterad reglering om korttidspermittering m.m.
Nyhet 11 maj 2021

Uppdaterad reglering om korttidspermittering m.m.

Som vi berättande om i vårt förra nyhetsbrev har den nya tillfälliga lagen om korttidsstöd trätt i k…

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av pandemin
Nyhet 11 maj 2021

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av pandemin

Regeringen har, med anledning av pandemin, antagit en rad åtgärder på socialförsäkringsområdet som b…

Ny kartläggning av förutsättningar för arbete hemifrån under pandemin
Nyhet 11 maj 2021

Ny kartläggning av förutsättningar för arbete hemifrån under pandemin

Arbetsmiljön har förändrats för många arbetstagare under pandemin, till stor del på grund av Folkhäl…

Skadeståndsberäkning i mål om företagshemligheter
Nyhet 11 maj 2021

Skadeståndsberäkning i mål om företagshemligheter

Två affärskompanjoner startade tillsammans en verksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen. Verksa…

Fråga om bevisbördan för ett överenskommet arbetstidsmått
Nyhet 11 maj 2021

Fråga om bevisbördan för ett överenskommet arbetstidsmått

I rättsfallet konstaterar Arbetsdomstolen att arbetsgivare, som enligt lag är skyldig att föra perso…

Provanställning – hur lång får den egentligen vara och vad bör arbetsgivare tänka på?
Nyhet 11 maj 2021

Provanställning – hur lång får den egentligen vara och vad bör arbetsgivare tänka på?

Provanställning är en form av tidsbegränsad anställning som syftar till att ge arbetsgivaren en möjl…

Domar och korttidspermittering
Nyhet 10 mars 2021

Domar och korttidspermittering

Sedan april förra året har bolag som drabbats av tillfälliga ekonomiska svårigheter till följd av co…

Ny arbetsmiljöstrategi från regeringen har kommit
Nyhet 10 mars 2021

Ny arbetsmiljöstrategi från regeringen har kommit

I november förra året träffade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark arbetsmarknadens parter i ett dig…

LAS-förhandlingarna tar en ny vändning - IF Metall och Kommunal ansluter sig till partsöverenskommelsen om LAS
Nyhet 10 mars 2021

LAS-förhandlingarna tar en ny vändning - IF Metall och Kommunal ansluter sig till partsöverenskommelsen om LAS

Den 4 december 2020 meddelade fackförbunden IF Metall och Kommunal att de anslutit sig till partsöve…

Rätt att säga upp handläggare med autism – AD 2020 nr 58
Nyhet 10 mars 2021

Rätt att säga upp handläggare med autism – AD 2020 nr 58

En domstolshandläggare med autism och dyslexi begärde mer anpassning på jobbet. Arbetsgivaren sa upp…

Ingen förhandlingsskyldighet vid beslut om hemarbete – AD 2020 nr 65
Nyhet 10 mars 2021

Ingen förhandlingsskyldighet vid beslut om hemarbete – AD 2020 nr 65

Arbetsgivaren, ett pastorat, lämnade ett besked om den anställdes möjligheter att arbeta hemma och o…

Kommissionens förslag till minimilöner i EU:s medlemsstater – hur påverkas den svenska kollektivavtalsmodellen?
Nyhet 10 mars 2021

Kommissionens förslag till minimilöner i EU:s medlemsstater – hur påverkas den svenska kollektivavtalsmodellen?

Den 28 oktober 2020 lade Europeiska kommissionen (kommissionen) fram ett förslag till ett EU-direkti…

HD: Advokatens skadeståndsansvar
Nyhet 17 maj 2019

HD: Advokatens skadeståndsansvar

Yohanna Öhrnegård och Fredrik Sonander presenterar ett HD-avgörande som beskriver advokatens skadest…

HD: Kan skadelidande använda konkursades skadeförsäkring?
Nyhet 25 september 2018

HD: Kan skadelidande använda konkursades skadeförsäkring?

Yohanna Öhrnegård beskriver ett HD-avgörande som berör användande av en medkontrahents ansvarsförsäk…

Vinge bästa advokatbyrån för kvinnliga affärsjurister
Nyhet 15 juni 2018

Vinge bästa advokatbyrån för kvinnliga affärsjurister

För sjätte gången – femte gången i rad – tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som…

HD: Hur länge kan upptäckta fel reklameras?
Nyhet 1 mars 2018

HD: Hur länge kan upptäckta fel reklameras?

Yohanna Öhrnegård rekapitulerar och analyserar ett praktiskt betydelsefullt mål från Högsta Domstole…

Ny delägare till Vinge Göteborg
Pressmeddelande 9 oktober 2017

Ny delägare till Vinge Göteborg

Yohanna Öhrnegård, advokat specialiserad på tvistlösning, har valts in som delägare vid Vinges Göteb…

Böcker

Bok 19 augusti 2015

Rotterdamreglerna, svensk översättning av den engelska originaltexten. Svenska Sjörättsföreningen, Skrifter nr. 82, Jure AB 2015