Nyhet

Kollektivavtalsfrågan i rampljuset efter förhandlingar och konflikter

Kollektivavtal och fackliga stridsåtgärder har fått stort medialt utrymme senaste tiden och blivit ett ämne för diskussion och debatt. Med varje avtalsrörelse följer vanligtvis ett medialt fokus på förhandlingar och nya kollektivavtal men de senaste månadernas uppmärksamhet kan främst tillskrivas förhandlingar och konflikter hos ett fåtal stora aktörer, däribland Tesla, eller TM Sweden AB som Teslas svenska dotterbolag heter, och IF Metall.

Kollektivavtalskonflikten mellan Tesla och IF Metall har pågått sedan oktober förra året, då IF Metall varslade om strejk på Teslas tio serviceverkstäder. Kollektivavtalsfrågan har dessförinnan diskuterats under omkring fem år utan resultat och strejken, som grundar sig i Teslas ovilja att ingå kollektivavtal, har utvecklats till den längsta lovliga i Sverige på nästan 80 år. Drygt en tredjedel av arbetstagarna på Tesla strejkar och sympatiåtgärderna har under konflikten varit många och spridit sig till fackförbund i både Sverige och grannländerna Danmark, Norge och Finland.

Den utdragna konflikten har fått stort medialt utrymme och har bland annat gett upphov till diskussion kring lämpligheten i strejkrättens omfattning, framför allt rätten till sympatiåtgärder. Arbetsgivarorganisationer och opinionsbildare har efterlyst både begränsningar i möjligheten att vidta strids- och sympatiåtgärder och en proportionalitetsprincip. Sådan princip skulle innebära att vidtagna åtgärder, exempelvis en strejk, inte ska gå ut över vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Enklare uttryckt ska olika intressen vägas mot varandra vid bedömningen av tillåtligheten av exempelvis en strejk. Det återstår att se hur konflikten fortlöper framöver.