Nyhet

Den tillfälliga höjningen av a-kassan har blivit förlängd

Som huvudregel ersätter a-kassan max 80 procent av inkomster upp till ett visst belopp, det så kallade takbeloppet. Takbeloppet för a-kassan höjdes tillfälligt under pandemin från 25 000 kronor till 33 000 kr. Den temporära insatsen hade som syfte att öka stödet för de som förlorade sina jobb under pandemin.

I november 2022 lämnade regeringen in sitt förslag till budget för 2023. I budgetpropositionen kunde utläsas att regeringen avsåg att förlänga den tillfälliga höjningen av a-kassan, innebärandes att den maximala ersättningen en medlem kan få är 26 400 kr (dvs. 80 procent av 33 000 kr). Riksdagen röstade ja till regeringens budgetförslag den 13 december 2022 och takbeloppet om 33 000 kr gäller till och med 31 december 2023.

En förutsättning för att kunna erhålla a-kassa är att den arbetslöse uppfyller ett arbetsvillkor som innebär att den arbetslöse ska ha arbetat ett visst antal timmar i månaden. Under pandemin sänktes även arbetsvillkoret tillfälligt för att erhålla a-kassa. Det tidigare arbetskravet på minst halvtid sänktes till att omfatta personer som arbetat mindre än halvtid och gällde till och med den 1 januari 2023. Precis som höjningen av takbeloppet har dessa tillfälliga lättnader i arbetsvillkoret nu förlängts till den 31 december 2023 och enligt den presenterade budgetpropositionen avser regeringen även att återkomma med förslag om att dessa lättnader ska fortsätta gälla tills vidare.