Nyhet

HD: Kan skadelidande använda konkursades skadeförsäkring?

25 september 2018 Highlight HD

Yohanna Öhrnegård beskriver ett HD-avgörande som berör användande av en medkontrahents ansvarsförsäkring efter att denne gått i konkurs.

Är det rimligt att den skadelidnes möjligheter ska begränsas av medkontrahentens preklusionsfrister? Detta och andra komplexa frågeställningar hade HD att ta ställning till i målet Cremonas ansvarsförsäkring.  

Highlights från HD är ett årligen återkommande Vingearrangemang där HD:s viktigaste affärsjuridiska avgöranden från föregående år presenteras. Se fler presentationer av highlights på vinge.se.
 

Relaterade nyheter

Highlights från HD 2020

Den 29 januari gick vi igenom och sammanfattade ännu ett år av rykande färsk rättspraxis från Högsta domstolen. Nu har du möjlighet att se det i efterhand här.
18 februari 2021 Highlight HD

HD: upphovsrätt i Arbetsdomstolen

Om man som arbetsgivare låter inhyrd eller anställd personal producera upphovsrättsskyddade verk, såsom filmer och figurer, vem äger då rättigheterna? Charlotte Forssander beskriver i vår seminarieserie ’Highlights från HD’ en dom rörande barnprogrammet Babblarna som prövats i Arbetsdomstolen.
25 juni 2020 Highlight HD

HD: Den ej återuppväckta fodran

Silvia Pavlica Dahlberg presenterar ett HD-mål som behandlar frågan om preskription.
20 augusti 2019 Highlight HD