Nyhet

HD: Kan skadelidande använda konkursades skadeförsäkring?

25 september 2018 Highlight HD Tvistlösning

Yohanna Öhrnegård beskriver ett HD-avgörande som berör användande av en medkontrahents ansvarsförsäkring efter att denne gått i konkurs.

Är det rimligt att den skadelidnes möjligheter ska begränsas av medkontrahentens preklusionsfrister? Detta och andra komplexa frågeställningar hade HD att ta ställning till i målet Cremonas ansvarsförsäkring.  

Highlights från HD är ett årligen återkommande Vingearrangemang där HD:s viktigaste affärsjuridiska avgöranden från föregående år presenteras. Se fler presentationer av highlights på vinge.se.