Nyhet

Tidöavtalet – Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring

Under hösten 2022 presenterades Tidöavtalet av regeringen. I Tidöavtalet introducerades en projektplan genom vilken Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna avser genomföra reformer inom områdena integration och migration.

Av projektplanen framgår, bland annat, att en utredning ska genomföras beträffande den lagstiftning som reglerar arbetskraftsinvandring till Sverige. Syftet med utredningen är bland annat att få till stånd en höjning av den inkomstgräns som idag utgör miniminivån för vad en arbetstagare som kommer från tredje land ska tjäna. Målet med sagda höjning är att arbetstillstånd ska medges endast om lönenivån hos sådana arbeten, som normalt ligger till grund för arbetskraftsinvandring, är jämförbar med den svenska medianlönen (med undantag för vissa yrkesgrupper).

I utredningen beträffande höjningen av miniminivån ska kartläggning av olika lönenivåer ingå, likväl som ”förekomsten av missbruk och missförhållanden kopplade till arbetskraftsinvandring på den svenska arbetsmarknaden.” Vid en presskonferens den 17 februari 2023 meddelade regeringen dessutom att man beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen, innebärandes bland annat att utredaren ska presentera förslag på åtgärder som dels skärper villkoren för arbetskraftinvandring, dels främjar den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Utredningen ska presenteras senast den 31 januari 2024.