Nyhet

Inkomsttak för ITP1 och höjda åldersgränser har trätt i kraft

Som vi rapporterade om i nyhetsbrevet för oktober 2022 stundades ett införande av inkomsttak för ITP1, innebärandes att den som tjänar mer än 30 inkomstbasbelopp (en månadslön på 177 500 kronor) inte får pensionsbetalningar på den del av lönen som överstiger 30 inkomstbasbelopp.

Dessutom skulle tjänstemän som omfattas av ITP1 tjäna in tjänstepension upp till 66 år, jämfört med tidigare 65 år. Dessa ändringar trädde i kraft den 1 januari 2023 och mer information om detta kan ni läsa om här.