Emelie Svensäter Jerntorp

Counsel Advokat
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Emelie Svensäter Jerntorp är specialiserad på arbetsrätt. Rådgivningen fokuserar på omorganisationer, gränsöverskridande transaktioner, M&A-relaterade frågor samt anpassad strategisk rådgivning till och för bolagsledningen. Hon rådger även i frågor om anställningsavtal, uppsägningar, outsourcing och arbetsmiljöfrågor. Hon företräder regelbundet arbetsgivare i samband med fackliga förhandlingar.

Emelie Svensäter Jerntorp är även inriktad mot dataskyddsfrågor. Hon har varit ansvarig för flertalet storskaliga dataskyddsprojekt med anledning av implementationen av GDPR, bland annat för några av Sveriges största bolag. Rådgivningen fokuserar på samtliga frågor relaterade till dataskydd omfattande bland annat att företräda klienter i förhållande till Integritetsskyddsmyndigheten, rådgivning i samband med personuppgiftsincidenter, upprättande av dokumentation, bedömingar avseende personuppgiftsansvar, frågor om personuppgiftsbiträden och överföringar av data, kartläggning av personuppgiftshantering och cookie-frågor.

Emelie är en frekvent anlitad föreläsare, både inom arbetsrätt och dataskydd.

Verksamhetsområden

Specialområde

Utbildning

  • Lunds universitet, juris kandidat, 2008

Erfarenhet

  • Advokatfirman Lindahl, 2008-2015

Uppdrag

Uppdrag 17 augusti 2021

Vinge har biträtt TransPerfect vid förvärvet av Semantix

Vinge har biträtt TransPerfect Global Inc., världens ledande leverantör av språk- och tekniklösninga…

Uppdrag 12 augusti 2021

Vinge biträder Qlik vid förvärvet av NodeGraph

Qlik® är ledande inom visuell dataanalys. Qliks produkter tillgodoser kundernas växande behov inom a…

Uppdrag 8 juli 2021

Vinge har biträtt Main Capital vid dess förvärv av Björn Lundén AB

Björn Lundén AB, grundat 1987, tillhandahåller mjukvarulösningar till redovisningsbranschen samt til…

Uppdrag 24 juni 2021

Vinge företräder ett konsortium lett av Advent International vid dess förvärv av Hoist Group Holding Intressenter AB (publ)

Vinge tillsammans med Weil, Gotshal & Manges LLP företräder ett konsortium lett av Advent Internatio…

Uppdrag 20 maj 2021

Vinge advises management sellers in the USD 1.45 billion sale of AR Packaging Group AB

Vinge is advising management sellers in the USD 1.45 billion sale of AR Packaging Group AB (publ) (“…

Uppdrag 14 december 2020

Vinge företräder BHG Group i förvärv av Nordic Nest

Vinge företräder BHG Group AB (publ) i samband med förvärvet av 97,6 procent av aktierna i Nordic Ne…

Uppdrag 1 oktober 2019

Vinge har företrätt Snusbolaget vid förvärv av Northerner

Vinge har företrätt Snusbolaget Norden Holding AB vid förvärv av Northerner Scandinavia AB.

Uppdrag 11 mars 2019

Vinge företräder Bygghemma vid förvärv av Nordiska Fönster

Vinge har företrätt Bygghemma Sverige AB i samband med förvärv av Nordiska fönster i Ängelholm AB.

Uppdrag 6 december 2018

Vinge företräder vid försäljningen av skolverksamhet

Vinge har företrätt säljarna i samband med försäljningen av Kubikskolan AB till Læringsverkstedet.

Uppdrag 14 september 2018

Vinge har biträtt Skellefteå Kraft i samband med deras investering i Northvolt.

Vinge har biträtt Skellefteå Kraft i samband med deras investering i Northvolt.

Uppdrag 12 juli 2018

Vinge biträder Audio Pro Holding AB

Vinge har biträtt Audio Pro Holding AB i samband med dess förvärv av Audio Pro AB som är ett svenskt…

Uppdrag 11 juli 2018

Vinge har biträtt Edge Technologies vid investering i Epicenter

Vinge har biträtt det holländska fastighetsbolaget Edge Technologies i samband med deras investering…

Uppdrag 7 maj 2018

Vinge har biträtt Skellefteå Kraft vid investering i Charge-Amps

Vinge har biträtt Skellefteå Kraft i samband med deras investering i Charge-Amps AB.

Uppdrag 27 april 2018

Vinge företräder First State Investments i förvärv av E.ON Gas Sverige AB.

Vinge företräder European Diversified Infrastructure Fund II (”EDIF II”), en infrastrukturfond förva…

Nyhet

Personuppgifter & dataskydd – vårens sista nyhetssammanfattning
Nyhet 28 juni 2021

Personuppgifter & dataskydd – vårens sista nyhetssammanfattning

Integritetsskyddsmyndigheten släpper ny rapport om kamerabevakning, EU-kommissionen publicerar nya s…

Arbetsrättspodden # 41 Start-ups och dess medarbetare
Nyhet 16 juni 2021

Arbetsrättspodden # 41 Start-ups och dess medarbetare

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-up…

Arbetsrättspodden # 40  Uppsägningsbeskedet
Nyhet 2 juni 2021

Arbetsrättspodden # 40 Uppsägningsbeskedet

Nästan alla arbetsgivare behöver någon gång lämna över ett uppsägningsbesked. Och det är viktigt att…

Arbetsrättspodden # 39 Anställningsavtalets viktigaste punkter
Nyhet 20 maj 2021

Arbetsrättspodden # 39 Anställningsavtalets viktigaste punkter

Anställningsavtalet är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om de villkor som g…

Arbetsrättspodden # 38 Distansarbete
Nyhet 22 april 2021

Arbetsrättspodden # 38 Distansarbete

Var ska arbetet utföras när pandemin är över, på kontoret eller i hemmet? Välkommen till Arbetsrätts…

Arbetsrättspodden # 37 – Verksamhetsövergång
Nyhet 30 mars 2021

Arbetsrättspodden # 37 – Verksamhetsövergång

Verksamhetsövergång är ett område inom arbetsrätten som kan upplevas som snårigt, då det är omgärdat…

Arbetsrättspodden # 36 – Företagshemlig information
Nyhet 12 mars 2021

Arbetsrättspodden # 36 – Företagshemlig information

Företagshemlig information är mycket värdefull för bolag och det är viktigt att ha skyddsrutiner på…

Arbetsrättspodden # 35 – Utredning vid brott inom anställningen
Nyhet 17 februari 2021

Arbetsrättspodden # 35 – Utredning vid brott inom anställningen

Det händer dessvärre att anställda begår brott inom anställningen, vilket i regel innebär att en arb…

Arbetsrättspodden # 34 – VD – en nyckelspelare
Nyhet 3 februari 2021

Arbetsrättspodden # 34 – VD – en nyckelspelare

En VD är en central del av ett bolags verksamhet och det är därför viktigt att ha koll på de bolagsr…

Arbetsrättspodden # 33 – Vikten av utredning innan uppsägning
Nyhet 20 januari 2021

Arbetsrättspodden # 33 – Vikten av utredning innan uppsägning

En arbetsgivares skyldigheter att vidta åtgärder inför en uppsägning av personliga skäl är ofta tids…

Arbetsrättspodden # 32 – Konkurrensklausuler
Nyhet 16 december 2020

Arbetsrättspodden # 32 – Konkurrensklausuler

Om arbetsgivaren vill förhindra att en anställd direkt efter anställningens upphörande påbörjar konk…

Utbildningsnämnd åläggs att betala 4 miljoner kronor i sanktionsavgift för tekniska brister i skolplattform
Nyhet 11 december 2020

Utbildningsnämnd åläggs att betala 4 miljoner kronor i sanktionsavgift för tekniska brister i skolplattform

Genom flera anmälningar om personuppgiftsincidenter från utbildningsnämnden i Stockholm stad avseend…

Vårdgivare ska betala upp till 30 miljoner kronor i sanktionsavgifter för brister i journalsystem
Nyhet 11 december 2020

Vårdgivare ska betala upp till 30 miljoner kronor i sanktionsavgifter för brister i journalsystem

Datainspektionen har granskat åtkomsten till huvudjournalsystem hos åtta vårdgivare. I sin gransknin…

LSS-boende åläggs att betala 200 000 kronor i sanktionsavgift på grund av olaglig kamerabevakning
Nyhet 11 december 2020

LSS-boende åläggs att betala 200 000 kronor i sanktionsavgift på grund av olaglig kamerabevakning

Datainspektionen har granskat socialutskottet i Gnosjö, som ansvarade för ett LSS-boende, efter en a…

Arbetsrättspodden # 31 – Right-sizing
Nyhet 4 december 2020

Arbetsrättspodden # 31 – Right-sizing

För att ett bolag ska ha möjlighet att vara konkurrenskraftigt i både upp och nedgång är det viktigt…

Arbetsrättspodden # 30 – Anställd eller konsult?
Nyhet 18 november 2020

Arbetsrättspodden # 30 – Anställd eller konsult?

Konsultupplägg riskerar ibland att bli alltför likt ett anställningsförhållande, och om något går fe…

Arbetsrättspodden # 29 - Språkkrav, semester och hantering av en ’poor performer'
Nyhet 5 november 2020

Arbetsrättspodden # 29 - Språkkrav, semester och hantering av en ’poor performer'

Får man ställa språkkrav i en annons, vad gäller vid uttag av semester och hur hanterar du en ’poor…

Arbetsrättspodden # 28 - Hemarbete, policies och årets vanligaste arbetsrättsliga frågor
Nyhet 5 november 2020

Arbetsrättspodden # 28 - Hemarbete, policies och årets vanligaste arbetsrättsliga frågor

Får en arbetsgivare anställa vem den vill, vad gäller vid hemarbete och vad är egentligen skillnaden…

Arbetsrättspodden # 27 – Sant eller falskt – arbetsrättsliga myter
Nyhet 21 oktober 2020

Arbetsrättspodden # 27 – Sant eller falskt – arbetsrättsliga myter

”Det är omöjligt att säga upp en anställd i Sverige.” ”Three strikes and you’re out!” ”En provanstäl…

Arbetsrättspodden # 26 - Arbetsmiljö vid hemarbete
Nyhet 30 september 2020

Arbetsrättspodden # 26 - Arbetsmiljö vid hemarbete

Den här hösten är det många som arbetar hemifrån, mer eller mindre frivilligt. Vad innebär det för a…

Arbetsrättspodden # 25 - Provanställning
Nyhet 16 september 2020

Arbetsrättspodden # 25 - Provanställning

När en anställning påbörjas är det vanligt att den startar med en prövotid. Detta för att arbetsgiva…

Överföring av personuppgifter till USA - praktiska råd till följd av Schrems II-målet i EU-domstolen
Nyhet 4 september 2020

Överföring av personuppgifter till USA - praktiska råd till följd av Schrems II-målet i EU-domstolen

Den 16 juli 2020 ogiltigförklarades Privacy Shield av EU-domstolen. I det så kallade Schrems II-måle…

Arbetsrättspodden # 24 – När är det läge att avskeda?
Nyhet 3 september 2020

Arbetsrättspodden # 24 – När är det läge att avskeda?

Uppsägning och avskedande är två väldigt olika åtgärder. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden fö…

Arbetsrättspodden – Sommarspecial
Nyhet 24 juni 2020

Arbetsrättspodden – Sommarspecial

Det har varit en omtumlande vår för de flesta verksamheter. Nya arbetsrättsliga ämnen har till följd…

Arbetsrättspodden # 21 – Immateriella rättigheter
Nyhet 11 juni 2020

Arbetsrättspodden # 21 – Immateriella rättigheter

Immateriella tillgångar som skapats av en medarbetare kan uppgå till stora värden, men är det verkli…

Arbetsrättspodden # 19 - Korttidsarbete
Nyhet 30 april 2020

Arbetsrättspodden # 19 - Korttidsarbete

Genom korttidsarbete kan en arbetsgivare minska den anställdes arbetstid och få stöd av staten för a…

Arbetsrättspodden # 18 - Diskriminering
Nyhet 16 april 2020

Arbetsrättspodden # 18 - Diskriminering

Att diskriminering inte får förekomma är något i princip alla håller med om. Detta till trots föreko…

Corona ur ett arbetsgivarperspektiv
Nyhet 12 mars 2020

Corona ur ett arbetsgivarperspektiv

Arbetsrättspodden släpper specialavsnitt på tema coronaviruset. Arbetsrättspodden, podden för dig so…

Arbetsrättspodden #15 - Semester
Nyhet 4 mars 2020

Arbetsrättspodden #15 - Semester

Regler om semester upplevs ofta som snåriga och besvärliga. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden…

Arbetsrättspodden #14 ‑ Policies i praktiken
Nyhet 17 februari 2020

Arbetsrättspodden #14 ‑ Policies i praktiken

Vad betyder en verksamhetspolicy i praktiken? Och hur ser man till att den lever, och inte blir en s…

Ny säsong av Arbetsrättspodden
Nyhet 22 januari 2020

Ny säsong av Arbetsrättspodden

Välkommen till en ny säsong av Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR‑ och personalrel…

Employment law podcast – our first episode in English
Nyhet 28 november 2019

Employment law podcast – our first episode in English

By popular request, here is our very first English-language episode of Vinge's employment law podcas…

Nytt avsnitt av Arbetsrättspodden
Nyhet 30 oktober 2019

Nytt avsnitt av Arbetsrättspodden

I den här veckans avsnitt av Arbetsrättspodden diskuterar vi rehabilitering. Vilket ansvar har du so…

GDPR: Om sanktionsavgifter och EU‑domstolens dom angående aktivt samtycke till cookies
Nyhet 23 oktober 2019

GDPR: Om sanktionsavgifter och EU‑domstolens dom angående aktivt samtycke till cookies

I ett uppmärksammat mål i EU‑domstolen förtydligas vilka krav som gäller för giltigt samtycke till c…

Nytt avsnitt av Arbetsrättspodden
Nyhet 2 oktober 2019

Nytt avsnitt av Arbetsrättspodden

Underprestation ‑ Hur hanterar man en ’poor performer’?

Arbetsrattspodden #3: #Metoo och arbetsgivarens skyldigheter
Nyhet 14 juli 2019

Arbetsrattspodden #3: #Metoo och arbetsgivarens skyldigheter

Hösten 2017 spreds berättelser under hashtaggen #metoo på sociala medier om personer som blivit utsa…

Arbetsrättspodden #2: Att förhandla eller icke förhandla?
Nyhet 19 juni 2019

Arbetsrättspodden #2: Att förhandla eller icke förhandla?

Uppsägning på grund av arbetsbrist, flytt av kontor, byte av verksamhetsinriktning och ändring av an…

GDPR: Nytt nummer av vårt nyhetsbrev med fokus på personuppgifter och dataskydd
Nyhet 24 maj 2019

GDPR: Nytt nummer av vårt nyhetsbrev med fokus på personuppgifter och dataskydd

Det har nu gått ett år sedan GDPR trädde i kraft och Datainspektionen publicerade i veckan sin först…

GDPR: Nytt nyhetsbrev med fokus på personuppgifter & dataskydd
Nyhet 1 april 2019

GDPR: Nytt nyhetsbrev med fokus på personuppgifter & dataskydd

I vårt nystartade nyhetsbrev med fokus på GDPR kan du bland annat läsa om Datainspektionens planerad…