Uppdrag

Vinge har biträtt Igneo Infrastructure Partners i samband med försäljningen av ForSea AB

24 november 2022

Vinge har biträtt Igneo Infrastructure Partners under försäljningsprocessen av ForSea-koncernen till Seabridge BidCo AB, ett helägt dotterbolag till Molslinjen A/S, vilket ytterst ägs av EQT. ForSea AB med dotterbolag driver trafiken på färjelinjen mellan Helsingborg och Helsingør och är den enda operatören av ”roll-on/roll-off-färjor” på denna rutt med över 6 miljoner passagerare årligen.

Relaterat

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023