Uppdrag

Vinge företräder Nordic Nest i samband med förvärv av KitchenTime

Vinge har företrätt Nordic Nest Group AB, ett bolag inom BHG Group, i samband med inkråmsförvärv av KitchenTimes varumärke och varulager till en total köpeskilling om upp till 65 MSEK. Tillträde beräknas ske den 1 april 2024.

Nordic Nest är idag Nordens ledande aktör inom premiumsegmentet som helhet genom varumärkena Nordic Nest och Svenssons. KitchenTime är en av marknadsledarna i Norden inom matlagnings-, serverings- och köksprodukter, vilka är marknader och produktkategorier där Nordic Nest redan har en ledande position.

Vinges team bestod huvudsakligen av Kristian Ford och Niklas Törnell (M&A) samt Emelie Svensäter Jerntorp (arbetsrätt).

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024