Uppdrag

Vinge företräder vid försäljningen av skolverksamhet

6 december 2018

Vinge har företrätt säljarna i samband med försäljningen av Kubikskolan AB till Læringsverkstedet.

Læringsverkstedet är Norges största privata förskoleaktör och övertar nu Kubikskolan AB i Helsingborg.

Vinges team har bestått av delägare Kristian Ford tillsammans med biträdande juristerna Niklas Törnell och Emelie Svensäter Jerntorp (arbetsrätt). 

Har ni koll på de senaste ändringarna inom konsumenträtten?

Efter ett 2020 med betydande fokus på pandemin, har lagändringar inom ett antal områden hamnat något i skymundan. Inom konsumenträtten har ett antal ändringar av betydelse trätt i kraft under 2020, där nya informationskrav och utökade befogenheter för Konsumentverket står som några av ändringarna.
14 juni 2021

Hayaat Ibrahim tar plats på Nova Talents lista 2021

Hayaat Ibarahim har av Nova Talent Nordics utnämnts till listan Nova Talent 111 i kategorin Legal Services. Hon är dessutom ”the Jury’s Choice” i kategorin Legal Services.
7 juni 2021

Anti-counterfeiting - så arbetar ni bäst mot varumärkesintrång och produktförfalskningar

Produktförfalskningar och immaterialrättsliga intrång är ett betydande problem för såväl enskilda varumärken och företag som i ett bredare samhällsperspektiv. I årets upplaga av WTR:s “Anti-Counterfeiting: A Global Guide” presenterar vi de viktigaste delarna i den svenska lagstiftningen, samt hur man som företag kan skapa framgångsrika preventiva åtgärder.
7 juni 2021