Uppdrag

Vinge advises management sellers in the USD 1.45 billion sale of AR Packaging Group AB

20 maj 2021

Vinge is advising management sellers in the USD 1.45 billion sale of AR Packaging Group AB (publ) (“AR Packaging”) to Graphic Packaging International Europe Holdings B.V (“Graphic Packaging”).

With over 4,700 employees and with decades of experience all across the globe within the packaging industry, AR Packaging brings together diverse talent and specialized knowledge to help their customers achieve success through packaging.

Graphic Packaging, headquartered in Atlanta, Georgia, and listed on the New York Stock Exchange, is a leading provider of paper-based packaging solutions with over 19,000 employees.

Closing of the transaction is subject to applicable competition law approvals and other customary closing conditions.

 

The Vinge team includes partner Magnus Hedsund, counsel Emelie Svensäter Jerntorp and associate Erik Ax.

Arbetsrätt i fokus - vårens sista arbetsrättsliga nyhetssvep

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål, korttidsarbete prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen och förslaget om ändringar i lagen om anställningsskydd förblir en het fråga i debatten.
17 juni 2021

Arbetsrättspodden # 41 Start-ups och dess medarbetare

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-ups spelar medarbetarna en särskild nyckelroll då varje medarbetares insats har en betydande påverkan på bolagets tillväxt och framtida utveckling. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
16 juni 2021

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma

Europeiska rådet antog under 2019 det så kallade visselblåsardirektivet (”Direktivet”), med syftet att tillgodose en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om missförhållanden som strider mot unionsrätten.
15 juni 2021