Uppdrag

Vinge företräder Carnegie i samband med förvärvet av Erik Penser Banks värdepappersrörelse

Vinge företräder Carnegie Investment Bank AB i samband med förvärvet av verksamhetsområdena Erik Penser Wealth Management och Erik Penser Corporate Finance samt analystjänsterna Penser Access och Penser Future från Erik Penser Bank AB. Vederlaget för genomfört förvärv utgörs av aktier i Carnegie och förvärvet är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Carnegie Group är idag en av Nordens ledande finansiella rådgivare och kapitalförvaltare med 800 medarbetare i sex länder. Erik Penser Bank erbjuder en omfattande portfölj av finansiella tjänster och grundades genom etableringen av Erik Penser Fondkommission 1994 av Erik Penser.

Vinges team bestod huvudsakligen av Kristian Ford (ansvarig delägare), Sofie Nordgren, Anna Edström, Henrik Borna och Agaton Lindgren (M&A), Nils Unckel, Anton Sjökvist and Viktoria Wnuk (regulatory), Pär Remnelid (konkurrensrätt), Emelie Svensäter Jerntorp (arbetsrätt), Lisa Bourghardt (IP), Fredrik Christiansson (bank och finans) och Ulf Nilsson (skatt).

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023