Uppdrag

Vinge företräder Carnegie i samband med förvärvet av Erik Penser Banks värdepappersrörelse

Vinge företräder Carnegie Investment Bank AB i samband med förvärvet av verksamhetsområdena Erik Penser Wealth Management och Erik Penser Corporate Finance samt analystjänsterna Penser Access och Penser Future från Erik Penser Bank AB. Vederlaget för genomfört förvärv utgörs av aktier i Carnegie och förvärvet är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Carnegie Group är idag en av Nordens ledande finansiella rådgivare och kapitalförvaltare med 800 medarbetare i sex länder. Erik Penser Bank erbjuder en omfattande portfölj av finansiella tjänster och grundades genom etableringen av Erik Penser Fondkommission 1994 av Erik Penser.

Vinges team bestod huvudsakligen av Kristian Ford (ansvarig delägare), Sofie Nordgren, Anna Edström, Henrik Borna och Agaton Lindgren (M&A), Nils Unckel, Anton Sjökvist and Viktoria Wnuk (regulatory), Pär Remnelid (konkurrensrätt), Emelie Svensäter Jerntorp (arbetsrätt), Lisa Bourghardt (IP), Fredrik Christiansson (bank och finans) och Ulf Nilsson (skatt).

Relaterat

Vinge företräder Triton i samband med försäljningen av Norstat till Nalka Invest

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, ett ledande företag inom datainsamling för marknadsundersökningar, till Nalka Invest.
12 april 2024

Vinge biträder Sobro vid investering i Clinton Marine Survey

Clinton Marine Survey har valt att bredda sitt ägande med Sobro som ny ägarpartner och majoritetsägare. Samtliga befintliga ägare kvarstår som betydande delägare. Clinton Marine Survey erbjuder högkvalitativa hydrografiska och geologiska undersökningar för navigering, muddringsoperationer, kartläggning, marint byggande med mera.
9 april 2024

Vinge har biträtt Helix Kapital vid fondetableringen av Helix Kapital Fund III

Vinge har biträtt Helix Kapital vid etableringen av Helix Kapitals tredje fond – Helix Kapital Fund III – som har stängts framgångsrikt med investeraråtaganden om drygt 1,5 miljarder kronor från en internationell investerarbas bestående av ett antal ledande finansiella institutioner. Investerarintresset i fondresningen var mycket starkt och fonden kraftigt övertecknad.
5 april 2024