Uppdrag

Vinge biträder Qlik vid förvärvet av NodeGraph

12 augusti 2021

Qlik® är ledande inom visuell dataanalys. Qliks produkter tillgodoser kundernas växande behov inom allt från rapportering och visuell analys med självbetjäning till vägledd, inbäddad och anpassad analys.

Närmare 38 000 kunder använder sig av lösningar från Qlik för att tolka data från olika källor och utforska dolda datarelationer som leder till insikter och bättre beslut. NodeGraph tillhandahåller en metadataplattform som hjälper användare att få full kontroll på deras datalinje, visualisera, förstå och skala sin datamiljö på ett intuitivt sätt.

Vinges team bestod i huvudsak av Henrik Borna, Anna Edström, Emelie Svensäter Jerntorp, Karin Gynnerstedt och Carl Trolle Olson.

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021