Uppdrag

Vinge biträder Qlik vid förvärvet av NodeGraph

12 augusti 2021

Qlik® är ledande inom visuell dataanalys. Qliks produkter tillgodoser kundernas växande behov inom allt från rapportering och visuell analys med självbetjäning till vägledd, inbäddad och anpassad analys.

Närmare 38 000 kunder använder sig av lösningar från Qlik för att tolka data från olika källor och utforska dolda datarelationer som leder till insikter och bättre beslut. NodeGraph tillhandahåller en metadataplattform som hjälper användare att få full kontroll på deras datalinje, visualisera, förstå och skala sin datamiljö på ett intuitivt sätt.

Vinges team bestod i huvudsak av Henrik Borna, Anna Edström, Emelie Svensäter Jerntorp, Karin Gynnerstedt och Carl Trolle Olson.

Helena Rosén Andersson ansluter till Vinge

Idag hälsar vi det tidigare justitierådet Helena Rosén Andersson välkommen till Vinge. Härmed förstärker vi vårt erbjudande inom offentlig upphandling, förvaltnings- och kommunalrätt, konstitutionell rätt, statligt stöd och tvistlösning.
18 augusti 2022

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022