Nyhet

Emelie Svensäter Jerntorp utnämnd till ny delägare

19 november 2021 Om byrån

Med start 1 januari 2022 tillträder Emelie Svensäter Jerntorp som delägare vid Vinges Skånekontor.

Emelie Svensäter Jerntorp kommer från en roll som counsel i Vinges arbetsrättsliga grupp. Hon är även specialiserad inom dataskyddsfrågor, och har bland annat varit ansvarig för flertalet storskaliga dataskyddsprojekt med anledning av implementationen av GDPR för några av Sveriges största bolag.

Emelie är en frekvent anlitad föreläsare inom såväl arbetsrätt och dataskydd.

Rikard Azelius, Managing Partner vid Skånekontoret:

Emelie har som counsel varit drivande i utvecklingen av vårt erbjudande inom arbetsrätt och dataskydd och har bland annat varit den som tagit initiativet till Vinges framgångsrika arbetsrättspodd. Arbetsrätt och dataskydd är viktiga och efterfrågade kompetenser hos våra klienter och Emelie kommer som delägare att fortsätta stärka vårt erbjudande inom dessa områden. Emelie har också ett genuint intresse för kunskapsöverföring och ledarskap internt inom vår organisation, där hon bidrar med stort engagemang. Vi hälsar Emelie varmt välkommen till vår delägarkrets.

Vinge vässar erbjudande inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn

Vinge startar ett team inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn för att ytterligare stärka erbjudandet inom Bank & Finans och Regulatory. Torbjörn Jacobsson, senior specialist inom finansiella risk- och kapitaltäckningsfrågor med bakgrund bland annat som riskchef i banksektorn, har engagerats för att leda gruppen.
30 november 2021 Om byrån

Wibeke Sorling utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Wibeke Sorling som delägare på Vinges Göteborgskontor.
27 oktober 2021 Om byrån

Nya delägare och counsels utsedda vid Vinges Stockholmskontor

Advokaterna Sofie Bjärtun, Rikard Lindahl, Malin Malm Waerme och Daniel Wendelsson vid Vinges Stockholmskontor har utsetts till nya delägare från och med 1 januari 2022. Följande advokater har valts in som counsels vid Vinges Stockholmskontor: Stojan Arnerstål, Amanda Knutsson, Jolene Reimerson, Linnéa Sellström och Filip Öhrner.
6 juli 2021 Om byrån