Lionardo Ojeda

Advokat Senior Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska, Grekiska, Spanska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Stockholms universitet, juristexamen 2016
  • Queen Mary University of London, 2015

Erfarenhet

  • Secondee, Debt Capital Markets & Loans, Large Corporates & Institutions, Swedbank AB (publ), 2020
  • Uppsatspraktikant, Advokatfirman Vinge, 2016
  • Sommarnotarie, Financial Compliance Group, 2015

Uppdrag

Uppdrag 27 mars 2024

Vinge biträder Bilia vid refinansiering

Vinge biträder Bilia AB (publ) vid dess refinansiering av revolverande lån- och kreditfaciliteter på…

Uppdrag 26 mars 2024

Vinge biträder arrangörer i samband med Sehlhall Fastigheters emission av hållbara obligationer och refinansiering

Vinge biträder arrangörerna i samband med Sehlhall Fastigheter AB:s (”Bolaget”) emission av seniora,…

Uppdrag 5 februari 2024

Vinge biträder Zengun vid emission av hållbarhetslänkade obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Zengun Group AB (publ) vid dess emission av seniora, säkerställda och hållbarhetslänk…

Uppdrag 14 december 2023

Vinge biträder Region Uppsala vid emission av innovativ hälsoobligation

Vinge biträder Region Uppsala i samband med dess emission av en s.k. hälsoobligation till ett belopp…

Uppdrag 13 oktober 2023

Vinge företräder Studentbostäder i Norden AB (publ) i samband med dess företrädesemission och omförhandling av obligationsvillkor

Vinge företräder Studentbostäder i Norden AB (publ), ett fastighetsbolag vars aktier är noterade på…

Uppdrag 21 september 2023

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna oblig…

Uppdrag 19 juni 2023

Vinge biträder Bilia vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Bilia AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda obligationer om SEK 800 milj…

Uppdrag 22 maj 2023

Vinge biträder Tele2 vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Tele2 AB (publ) vid dess emission av seniora, icke-säkerställda fastränteobligationer…

Uppdrag 20 december 2022

Vinge biträder Tele2 i samband med hållbarhetslänkad kreditfacilitet

Vinge biträder Tele2 AB (publ) i samband med ingåendet av dess första hållbarhetslänkade kreditfacil…

Uppdrag 16 december 2022

Vinge biträder Intrum vid obligationsemission om EUR 450m

Vinge biträder Intrum AB (publ) vid dess emission av seniora, säkerställda fastränteobligationer om…

Uppdrag 3 maj 2022

Vinge biträder Embracer i samband med förvärvsfinansiering om 4 miljarder kronor

Embracer Group AB (publ) har ingått avtal om att förvärva spelutvecklings-studios Crystal Dynamics,…

Uppdrag 15 februari 2022

Vinge biträder Borgo i samband förvärv av bolåneportfölj, övertagande av säkerställda obligationer och upprättande av certifikatprogram

Vinge har biträtt Borgo AB (publ) (”Borgo”) i samband med dess förvärv av merparten av Ålandsbankens…

Uppdrag 3 februari 2022

Vinge biträder Borgo i samband med upprättandet av dess MTN- och covered bond-program samt dess första emission av seniora obligationer

Vinge har biträtt Borgo AB (publ) (”Borgo”) i samband med upprättandet av dess obligationsprogram om…

Uppdrag 20 december 2021

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s emission av ytterligare hållbara obligationer

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s (”Bolaget”) emission av ytterligare seniora, icke-…

Uppdrag 16 december 2021

Vinge biträder Embracer i samband med finansieringen av dess tilltänkta förvärv av Asmodee

Embracer Group AB (publ) har ingått i exklusiva förhandlingar för att förvärva Asmodee-koncernen frå…

Uppdrag 11 november 2021

Vinge biträder vid Stendörrens emission av seniora icke-säkerställda obligationer

Vinge biträder vid Stendörren Fastigheter AB:s emission av en ny senior och icke säkerställd obligat…

Uppdrag 15 september 2021

Vinge biträder Borgo AB i samband emission av säkerställda obligationer

Vinge har biträtt Borgo i samband med en emission av säkerställda obligationer till ett värde av SEK…

Uppdrag 18 augusti 2021

Vinge biträder Syncron AB vid samgående med Mize, Inc.

Vinge har biträtt Syncron vid samgående med amerikanska Mize.

Uppdrag 15 juli 2021

Vinge biträder Lendify med omstrukturering av värdepapperiseringar och bankfinansiering i samband med Lunar Groups förvärv av Lendify

I samband med Lunar Groups förvärv av Lendify har Vinge biträtt Lendify med att strukturera, dokumen…

Uppdrag 28 juni 2021

Vinge företräder Embracer i samband med kreditfacilitet om 6 miljarder kronor

Vinge har företrätt Embracer Group AB (publ) i samband med ingåendet av avtal om en ny revolverande…

Uppdrag 21 maj 2021

Vinge biträder Nordea och Swedbank i samband med K2A:s upprättande av MTN-program

Vinge har biträtt Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) som ledarbanker och emissionsinstitut i sam…

Uppdrag 19 maj 2021

Vinge biträder NatWest Markets i samband med värdepapperisering av säkerställda företagslån

Vinge har biträtt NatWest Markets N.V. som senior långivare med att, i samarbete med bland andra led…

Uppdrag 5 maj 2021

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s emission av hållbara obligationer

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s (”Bolaget”) emission av en ny senior, icke-säkerst…

Uppdrag 9 mars 2021

Vinge har biträtt arrangörsbankerna i samband med Heimstadens obligationsemission om 350 000 000 euro

Bankerna har gemensamt agerat arrangörer och bookrunners i samband med Heimstaden AB (publ):s emissi…

Uppdrag 22 januari 2021

Vinge biträder vid Stendörren Fastigheter AB (publ):s emission och återköp av obligationer

Vinge biträder vid Stendörrens emission av en ny senior och icke säkerställd obligation om SEK 700.0…

Uppdrag 15 januari 2021

Vinge har företrätt Nordea och Swedbank i samband med K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) emission av gröna hybridobligationer.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat arrangörer och bookrunners i samband med…

Uppdrag 18 december 2020

Vinge har företrätt Embracer i samband med ingåendet av ny kreditfacilitet om SEK 3.000.000.000

Vinge har företrätt Embracer Group AB (publ) i samband med ingåendet av avtal om en ny kreditfacilit…

Uppdrag 22 oktober 2020

Lendify har säkrat ny finansiering om upp till SEK 1.000.000.000 från bl.a. Insight Investment

I samarbete med, bland andra, ledningen för bolaget, arrangören och juridiska rådgivare till arrangö…

Uppdrag 30 september 2019

Vinge företräder Litorina V och JOHBECO-koncernen i samband med förvärv av Arvo Kokkonen Oy

Arvo Kokkonen Oy är en ledande finsk distributör av färskvaror med fokus på fisk och skaldjur.

Uppdrag 11 juni 2019

Lendify har säkrat ny finansiering om upp till SEK 1.500.000.000 från bl.a. Insight Investment

I samarbete med, bland andra, ledningen för bolaget, arrangören och juridiska rådgivare till arrangö…

Uppdrag 27 mars 2019

Vinge har biträtt Baseload Capital i emission av MSEK 500 seniora säkerställda gröna obligationer

Vinge har biträtt Baseload Capital Sweden AB (publ) i samband med bolagets emission av 4-åriga gröna…

Uppdrag 12 februari 2019

Vinge företräder Lendify i samband med ny finansiering och återinlösen av obligationer

Lendify AB (”Lendify”), en digital långivare och en av Sveriges största utmanare inom banksektorn, h…

Uppdrag 1 november 2018

Vinge har biträtt Nordea Bank Abp i samband med en tilläggsemission av ett hybridobligationslån om MSEK 100.

Vinge har biträtt Nordea Bank Abp (”Nordea”) i samband med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ…

Uppdrag 3 oktober 2018
Uppdrag 3 juli 2018

Vinge har biträtt Autoliv och Veoneer

Vinge har biträtt Autoliv, Inc. (”Autoliv”) och Veoneer, Inc. (”Veoneer”) i samband med avknoppninge…

Uppdrag 4 juni 2018

IK Investment Partners förvärvar A-Katsastus Groups verksamheter i Sverige, Polen, Estland och Lettland.

Vinge företräder IK Small Cap II Fund i samband med att IK Small Cap II Fund ingått avtal om att för…

Uppdrag 7 februari 2018

Vinge företräder Lendify i samband med obligationsemission

Lendify AB (”Lendify”), en marknadsplats för person till person lån, har den 29 januari 2018 givit u…

Uppdrag 24 januari 2018

Vinge har biträtt Pandox i samband med förvärv och riktad emission

Vinge har biträtt Pandox Aktiebolag (publ) i vissa finansierings- och aktiemarknadsfrågor i samband…

Uppdrag 10 januari 2018

Vinge biträder Tele2 i fusionen med Com Hem

Tele2 AB (publ) och Com Hem Holding AB (publ) har den 10 januari 2018 meddelat att de har träffat en…

Uppdrag 19 december 2017

Vinge har biträtt Meda i samband med fordringshavarmöten och förtida inlösen av obligationer under Medas MTN-program

Vinge har biträtt Meda Aktiebolag (”Meda”) i samband med de fordringshavarmöten som hållits i syfte…

Uppdrag 18 december 2017

Vinge har biträtt Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) i samband med ett obligationslån med rambelopp om upp till 700 MSEK

Vinge har biträtt Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) i samband med ett icke-säkerställt obl…

Uppdrag 12 december 2017

Vinge företräder Lyko Group i samband med dess notering på Nasdaq First North Premier

Vinge har företrätt Lyko Group AB (publ) (”Lyko”) i samband med dess notering på Nasdaq First North…

Uppdrag 6 september 2017

Vinge har företrätt Rottneros

Vinge har företrätt Rottneros AB (publ) (”Rottneros”) i samband med en emission av ett icke säkerstä…

Uppdrag 14 augusti 2017

Vinge har biträtt Cabonline i samband med noteringen av dess obligationslån på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm har godkänt Ixat Intressenter AB (publ):s (”Ixat Intressenter”) ansökan om upptagan…

Uppdrag 14 augusti 2017

Vinge har biträtt Stendörren i samband med ett obligationslån om upp till 1000 MSEK

Vinge har biträtt Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”) i samband med en emission av ett i…

Uppdrag 14 augusti 2017

Vinge har företrätt Sparbanken Skåne

Vinge var rådgivare i samband med Sparbanken Skåne AB (publ):s (”Sparbanken Skåne”) upprättande av e…

Uppdrag 13 juli 2017

Vinge rådgivare till Svea Ekonomi vid investering i Stidner Complete

Vinge har biträtt Svea Ekonomi AB (”Svea”) vid dess investering i den innovativa e-handelslösningen…

Uppdrag 13 juni 2017

Vinge biträdde Nalka Strukturfond AB vid förvärv av Cibes

Vinge har biträtt Nalka Strukturfond AB i samband med förvärvet av CL Intressenter AB (”Cibes”) från…

Uppdrag 18 april 2017

Vinge har biträtt Pareto Securities AB och Nordea Bank AB (publ) i samband med ett obligationslån om upp till 150 MEUR

Vinge har biträtt Pareto Securities AB och Nordea Bank AB (publ) i samband med ett obligationslån om…

Uppdrag 18 april 2017

Vinge har biträtt Nordea Bank AB (publ) i samband med ett obligationslån om upp till 1500 MSEK

Vinge har biträtt Nordea Bank AB (publ) i samband med ett obligationslån om upp till 1500 MSEK som e…

Nyhet

Vinge authors the Swedish contribution regarding Chambers Securitisation 2024 Global Practice Guide
Nyhet 24 januari 2024

Vinge authors the Swedish contribution regarding Chambers Securitisation 2024 Global Practice Guide

Vinge partners Albert Wållgren and Henrik Ossborn and senior associate Lionardo Ojeda have contribut…

Artiklar