Uppdrag

Vinge biträder vid Stendörrens emission av seniora icke-säkerställda obligationer

11 november 2021

Vinge biträder vid Stendörren Fastigheter AB:s emission av en ny senior och icke säkerställd obligation om SEK 600.000.000 inom ett rambelopp om SEK 1.200.000.000.

De nyemitterade obligationerna har en löptid om 3.75 år och löper med en ränta om 3 månader STIBOR plus 390 baspunkter. I enlighet med villkoren avses de nyemitterade obligationerna att upptas till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade arrangörer och joint bookrunners i samband med transaktionen. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial agerade även emissionsinstitut.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda och Benjamin Vafaeian.

Emelie Svensäter Jerntorp utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Emelie Svensäter Jerntorp som delägare vid Vinges Skånekontor.
19 november 2021

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner för 2020-2021. Med en transaktionsvolym på 147,8 miljarder SEK ligger Vinges fastighetsgrupp åter i topp på Fastighetsvärldens lista över sammanlagd transaktionsvolym.
11 november 2021

Vaccinering och sjukdomstest på arbetsplatsen

I samband med höstens minskade smittspridning av covid-19 och återgång till kontorsarbete har frågan om vaccineringskrav och möjligheter för coronatest på arbetsplatsen blivit högaktuell. Många arbetsgivare frågar sig om det går att ställa krav på vaccination eller obligatoriska tester. I den här fördjupningsartikeln ger vi vår uppfattning om vad som gäller i olika situationer.
10 november 2021