Uppdrag

Vinge biträder vid Stendörrens emission av seniora icke-säkerställda obligationer

11 november 2021 Bank och finans

Vinge biträder vid Stendörren Fastigheter AB:s emission av en ny senior och icke säkerställd obligation om SEK 600.000.000 inom ett rambelopp om SEK 1.200.000.000.

De nyemitterade obligationerna har en löptid om 3.75 år och löper med en ränta om 3 månader STIBOR plus 390 baspunkter. I enlighet med villkoren avses de nyemitterade obligationerna att upptas till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade arrangörer och joint bookrunners i samband med transaktionen. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial agerade även emissionsinstitut.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda och Benjamin Vafaeian.

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023