Uppdrag

Vinge biträder vid Stendörrens emission av seniora icke-säkerställda obligationer

11 november 2021 Bank och finans

Vinge biträder vid Stendörren Fastigheter AB:s emission av en ny senior och icke säkerställd obligation om SEK 600.000.000 inom ett rambelopp om SEK 1.200.000.000.

De nyemitterade obligationerna har en löptid om 3.75 år och löper med en ränta om 3 månader STIBOR plus 390 baspunkter. I enlighet med villkoren avses de nyemitterade obligationerna att upptas till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade arrangörer och joint bookrunners i samband med transaktionen. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial agerade även emissionsinstitut.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda och Benjamin Vafaeian.

Relaterat

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024

Vinge biträder Calliditas Therapeutics i samband med Asahi Kasei Corporations offentliga uppköpserbjudande

Den 28 maj 2024 offentliggjorde Asahi Kasei Corporation ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare och innehavare av amerikanska depåbevis i Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas Therapeutics”) att förvärva samtliga aktier respektive amerikanska depåbevis (som vardera representerar två aktier) i Calliditas Therapeutics.
28 maj 2024

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024