Uppdrag

Vinge biträder Embracer i samband med finansieringen av dess tilltänkta förvärv av Asmodee

16 december 2021

Embracer Group AB (publ) har ingått i exklusiva förhandlingar för att förvärva Asmodee-koncernen från bl.a. fonder under PAI Partners SAS rådgivning eller förvaltning. Förvärvet är villkorat av konsultationer med relevanta fackföreningar samt att den säljoption som aktieägarna av Asmodee innehar utnyttjas.

Vinge har biträtt Embracer i samband med ingåendet av ett nytt kreditfacilitetsavtal med SEB, Nordea och Swedbank till ett värde av SEK 18 miljarder i syfte att användas b.la. för att finansiera förvärvet.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom åtta operativa koncerner med 86 interna studios och fler än 9 000 medarbetare med kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Lionardo Ojeda och Felix Möller.

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022