Uppdrag

Vinge biträder Embracer i samband med finansieringen av dess tilltänkta förvärv av Asmodee

16 december 2021

Embracer Group AB (publ) har ingått i exklusiva förhandlingar för att förvärva Asmodee-koncernen från bl.a. fonder under PAI Partners SAS rådgivning eller förvaltning. Förvärvet är villkorat av konsultationer med relevanta fackföreningar samt att den säljoption som aktieägarna av Asmodee innehar utnyttjas.

Vinge har biträtt Embracer i samband med ingåendet av ett nytt kreditfacilitetsavtal med SEB, Nordea och Swedbank till ett värde av SEK 18 miljarder i syfte att användas b.la. för att finansiera förvärvet.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom åtta operativa koncerner med 86 interna studios och fler än 9 000 medarbetare med kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Lionardo Ojeda och Felix Möller.

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022