Uppdrag

Vinge biträder Embracer i samband med finansieringen av dess tilltänkta förvärv av Asmodee

16 december 2021 Bank och finans

Embracer Group AB (publ) har ingått i exklusiva förhandlingar för att förvärva Asmodee-koncernen från bl.a. fonder under PAI Partners SAS rådgivning eller förvaltning. Förvärvet är villkorat av konsultationer med relevanta fackföreningar samt att den säljoption som aktieägarna av Asmodee innehar utnyttjas.

Vinge har biträtt Embracer i samband med ingåendet av ett nytt kreditfacilitetsavtal med SEB, Nordea och Swedbank till ett värde av SEK 18 miljarder i syfte att användas b.la. för att finansiera förvärvet.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom åtta operativa koncerner med 86 interna studios och fler än 9 000 medarbetare med kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Lionardo Ojeda och Felix Möller.

Relaterat

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024

Vinge företräder Axcel i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue

Vinge företräder Axcel V i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue, Europas ledande digitala tjänsteleverantör för entreprenörer och små och medelstora företag och som stöds av Hg, en ledande investerare i Europeiska och transatlantiska mjukvaru- och tjänsteföretag.
23 maj 2024

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024