Uppdrag

Vinge biträder Embracer i samband med finansieringen av dess tilltänkta förvärv av Asmodee

16 december 2021 Bank och finans

Embracer Group AB (publ) har ingått i exklusiva förhandlingar för att förvärva Asmodee-koncernen från bl.a. fonder under PAI Partners SAS rådgivning eller förvaltning. Förvärvet är villkorat av konsultationer med relevanta fackföreningar samt att den säljoption som aktieägarna av Asmodee innehar utnyttjas.

Vinge har biträtt Embracer i samband med ingåendet av ett nytt kreditfacilitetsavtal med SEB, Nordea och Swedbank till ett värde av SEK 18 miljarder i syfte att användas b.la. för att finansiera förvärvet.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom åtta operativa koncerner med 86 interna studios och fler än 9 000 medarbetare med kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Lionardo Ojeda och Felix Möller.

Relaterat

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med dess förvärv av en majoritetsandel i Infobric, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för byggbranschen, från Summa Equity.
22 september 2023

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
21 september 2023

Vinge har företrätt Elektroskandia i samband med dess majoritetsinvestering i Aprilice

Vinge har företrätt Elektroskandia (ett Soneparägt bolag) i samband med dess förvärv av 70 % av aktierna i Aprilice, en av de ledande solenergiplattformarna i Nordeuropa.
20 september 2023