Uppdrag

Vinge biträder Embracer i samband med finansieringen av dess tilltänkta förvärv av Asmodee

16 december 2021

Embracer Group AB (publ) har ingått i exklusiva förhandlingar för att förvärva Asmodee-koncernen från bl.a. fonder under PAI Partners SAS rådgivning eller förvaltning. Förvärvet är villkorat av konsultationer med relevanta fackföreningar samt att den säljoption som aktieägarna av Asmodee innehar utnyttjas.

Vinge har biträtt Embracer i samband med ingåendet av ett nytt kreditfacilitetsavtal med SEB, Nordea och Swedbank till ett värde av SEK 18 miljarder i syfte att användas b.la. för att finansiera förvärvet.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom åtta operativa koncerner med 86 interna studios och fler än 9 000 medarbetare med kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Lionardo Ojeda och Felix Möller.

Relaterade nyheter

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023

Vinge i topp när juriststudenter rankar arbetsgivare

Vinge har för femte året i rad utnämnts till den mest populära arbetsgivaren bland affärsjuridiska byråer av svenska juriststudenter. Det visar Kantar/Prosperas undersökning Employer Branding Law 2022.
31 januari 2023

Erik Sjöman utses till hedersdoktor

Erik Sjöman, delägare, utses till hedersdoktor vid Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet.
30 januari 2023