Uppdrag

Vinge biträder Zengun vid emission av hållbarhetslänkade obligationer och återköpserbjudande

5 februari 2024 Bank och finans

Vinge biträder Zengun Group AB (publ) vid dess emission av seniora, säkerställda och hållbarhetslänkade obligationer om SEK 400 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024. Obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Obligationerna har en löptid om fyra år och emitterades med en ränta om STIBOR 3m + 635 baspunkter.

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade som global coordinator, joint bookrunner och dealer manager, och Nordea Bank Abp agerade joint bookrunner och dealer manager i transaktionen.

 

Vinges team bestod av Magnus Pauli, Lionardo Ojeda, Arvid Weimers och Malin Waldén.

Relaterat

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024

Vinge företräder KKR vid investering i Söderberg & Partners

KKR och TA Associates, vilka är befintliga minoritetsägare i Söderberg & Partners, har åtagit sig att vid nyemissioner av aktier tillföra Söderberg & Partners totalt cirka tre miljarder kronor. Vinge företräder KKR.
3 juli 2024