Uppdrag

Vinge biträder Zengun vid emission av hållbarhetslänkade obligationer och återköpserbjudande

5 februari 2024 Bank och finans

Vinge biträder Zengun Group AB (publ) vid dess emission av seniora, säkerställda och hållbarhetslänkade obligationer om SEK 400 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024. Obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Obligationerna har en löptid om fyra år och emitterades med en ränta om STIBOR 3m + 635 baspunkter.

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade som global coordinator, joint bookrunner och dealer manager, och Nordea Bank Abp agerade joint bookrunner och dealer manager i transaktionen.

 

Vinges team bestod av Magnus Pauli, Lionardo Ojeda, Arvid Weimers och Malin Waldén.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024