Uppdrag

Vinge biträder Region Uppsala vid emission av innovativ hälsoobligation

14 december 2023 Bank och finans

Vinge biträder Region Uppsala i samband med dess emission av en s.k. hälsoobligation till ett belopp om SEK 80 miljoner och med en löptid om fem år. Hälsoobligationen är den andra i världen av sitt slag och kommer efter Region Stockholms obligation som var kopplad tillförebyggande insatser mot typ 2-diabetes. Skandia var ensam investerare och SEB agerade finansiell rådgivare och emissionsinstitut.

Hälsobligationen är en skräddarsydd produkt som syftar till finansiera en preventiv insats för att upptäcka och erbjuda potentiellt livräddande behandling till personer med odiagnostiserat högt blodtryck och andra relaterade riskfaktorer. Den preventiva insatsen förväntas förhindra upp till 650 allvarliga kardiovaskulära händelser och medföra kostnadsbesparingar om cirka SEK 160 miljoner över tio år.

En utmärkande och unik funktion i hälsoobligationen är avkastningsmodellen, vilken är utfallsbaserad och innebär en riskdelning mellan Regionen och investeraren. Om Regionens initiativ uppnår de förväntade resultaten kommer investeraren att få en högre avkastning på sin investering, men om Regionen inte uppnår förväntade resultat blir avkastningen lägre eller negativ (dvs. investeraren får tillbaka mindre än sitt investerade belopp).

För mer information, se gärna https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/pressrum/2023/december/satsar-stort-mot-hogt-blodtryck-genom-att-ge-ut-halsoobligation/.

Vinges team bestod av Albert Wållgren, Lionardo Ojeda och Sofia Haggren.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024