Uppdrag

Vinge biträder Bilia vid obligationsemission och återköpserbjudande

19 juni 2023 Bank och finans

Vinge biträder Bilia AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda obligationer om SEK 800 miljoner (inom en ram om SEK 1500 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2023.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Nordea Bank Abp agerade joint bookrunners och dealer managers i transaktionen.

Emissionslikviden från den nya obligationen används för att finansiera återköpserbjudandet och för allmänna företagsändamål, och obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer. Obligationerna har en löptid om fem år och emitterades med en ränta på STIBOR 3m + 275 baspunkter.

Vinges team bestod av Anders Strid, Lionardo Ojeda och August Ahlin.

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023