Uppdrag

Vinge biträder Bilia vid obligationsemission och återköpserbjudande

19 juni 2023 Bank och finans

Vinge biträder Bilia AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda obligationer om SEK 800 miljoner (inom en ram om SEK 1500 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2023.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Nordea Bank Abp agerade joint bookrunners och dealer managers i transaktionen.

Emissionslikviden från den nya obligationen används för att finansiera återköpserbjudandet och för allmänna företagsändamål, och obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer. Obligationerna har en löptid om fem år och emitterades med en ränta på STIBOR 3m + 275 baspunkter.

Vinges team bestod av Anders Strid, Lionardo Ojeda och August Ahlin.

Relaterat

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har företrätt Flower Infrastructure Technologies AB i samband med förvärvet av energilagringsanläggningen Bredhälla

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5MW/42,5MWh fördelat på 20 containrar vilket gör den till Sveriges största batteripark. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät för att säkerställa stabiliteten i elnätet samt arbitragetjänster på elmarknaden.
11 juni 2024