Uppdrag

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer och återköpserbjudande

17 maj 2024 Bank och finans

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid om SEK 300 miljoner (inom en ram om SEK 400 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade hybridobligationer.

Hybridobligationerna emitterades med en ränta om STIBOR 3m + 550 baspunkter fram till första ordinarie inlösendag och de avses upptas till handel på Nasdaq Stockholms lista för gröna obligationer. Ett belopp motsvarande emissionslikviden ska användas i enlighet med Stendörrens gröna finansieringsramverk och för att återköpa utestående hybridobligationer. Stendörren har mottagit återköpsinstruktioner om ett totalt belopp om SEK 132 500 000 och avser att acceptera alla återköpsinstruktioner som har mottagits.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) agerade arrangörer och joint bookrunners i samband med emissionen av de gröna hybridobligationerna och dealer managers i samband med återköpserbjudandet.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda och Calle Tengwall Pagels.

Relaterat

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har företrätt Flower Infrastructure Technologies AB i samband med förvärvet av energilagringsanläggningen Bredhälla

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5MW/42,5MWh fördelat på 20 containrar vilket gör den till Sveriges största batteripark. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät för att säkerställa stabiliteten i elnätet samt arbitragetjänster på elmarknaden.
11 juni 2024