Uppdrag

Vinge biträder Intrum vid obligationsemission om EUR 450m

Vinge biträder Intrum AB (publ) vid dess emission av seniora, säkerställda fastränteobligationer om EUR 450 miljoner.

Emissionslikviden ska delvis användas för att refinansiera Intrums existerande obligationer med förfall under 2024, och obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Securities Official List på Luxembourg Stock Exchange. Obligationerna har en löptid om fem år och emitterades med en ränta på 9.25% och till ett pris om 97.020% av nominellt belopp.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Lionardo Ojeda, Jolinn Uhlin, Calle Tengwall Pagels (Bank och Finans), Victor Ericsson och Maja Prahl (Skatt)

 

 

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023