Uppdrag

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköpserbjudande

21 september 2023 Bank och finans

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.

Nordea Bank Abp, Swedbank AB (publ) och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial agerade joint bookrunners och dealer managers i transaktionen.

Emissionslikviden från den nya obligationen ska, i enlighet med Stendörrens gröna finansieringsramverk, användas för att refinansiera Stendörrens gröna fastighetsbestånd och finansiera återköpserbjudandet. Obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Nasdaq Stockholms lista för gröna obligationer. Obligationerna har en löptid om 3,25 år och emitterades med en ränta på STIBOR 3m + 525 baspunkter.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda, Felix Möller och August Ahlin.

 

 

Relaterat

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 7,6 miljoner aktier till ett pris om 64 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 489 miljoner kronor.
27 maj 2024

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024