Uppdrag

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s emission av ytterligare hållbara obligationer

20 december 2021 Bank och finans

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s (”Bolaget”) emission av ytterligare seniora, icke-säkerställda och hållbara obligationer om SEK 100.000.000 inom ett rambelopp om SEK 1.000.000.000 (”Obligationerna”).

Emissionslikviden ska användas i enlighet med Bolagets hållbarhetsramverk vilket upprättats i linje med 2018 års version av ICMA:s riktlinjer för hållbara obligationer (Sustainability Bond Guidelines). Hållbarhetsramverket stödjer bland annat FN:s globala hållbarhetsmål; nr. 7 "Hållbar energi för alla", nr. 11 "Hållbara städer och samhällen" och nr. 13 "Bekämpa klimatförändringarna".

I enlighet med villkoren avses Obligationerna att upptas till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. Arctic Securities har agerat arrangör och s.k. bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda och Felix Möller.

 

Relaterat

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har företrätt Flower Infrastructure Technologies AB i samband med förvärvet av energilagringsanläggningen Bredhälla

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5MW/42,5MWh fördelat på 20 containrar vilket gör den till Sveriges största batteripark. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät för att säkerställa stabiliteten i elnätet samt arbitragetjänster på elmarknaden.
11 juni 2024