Uppdrag

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s emission av ytterligare hållbara obligationer

20 december 2021 Bank och finans

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s (”Bolaget”) emission av ytterligare seniora, icke-säkerställda och hållbara obligationer om SEK 100.000.000 inom ett rambelopp om SEK 1.000.000.000 (”Obligationerna”).

Emissionslikviden ska användas i enlighet med Bolagets hållbarhetsramverk vilket upprättats i linje med 2018 års version av ICMA:s riktlinjer för hållbara obligationer (Sustainability Bond Guidelines). Hållbarhetsramverket stödjer bland annat FN:s globala hållbarhetsmål; nr. 7 "Hållbar energi för alla", nr. 11 "Hållbara städer och samhällen" och nr. 13 "Bekämpa klimatförändringarna".

I enlighet med villkoren avses Obligationerna att upptas till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. Arctic Securities har agerat arrangör och s.k. bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda och Felix Möller.

 

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023