Uppdrag

Vinge företräder Studentbostäder i Norden AB (publ) i samband med dess företrädesemission och omförhandling av obligationsvillkor

Vinge företräder Studentbostäder i Norden AB (publ), ett fastighetsbolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market, i samband med en fullt garanterad företrädesemission omfattande sammanlagt 331 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och omförhandling av obligationsvillkoren för bolagets utestående gröna 2021/2024 obligationer med ISIN SE0015960802 (”Obligationerna”) genom ett skriftligt förfarande.

De nya aktierna som emitteras inom ramen för företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market under vecka 45 2023.

Omförhandling av obligationsvillkoren medförde, bland annat, en förlängning av den ursprungliga slutförfallodagen till den 15 november 2026, en ändring av räntekomponenten till en fast PIK-ränta och ett nytt åtagande för bolaget att delvis amortera på Obligationerna.

Studentbostäder i Norden AB (publ) äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Bolagets aktier är noterade i Sverige på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet STUDBO.

Vinges team består av Jesper Schönbeck, Joel Wahlberg, Benjamin Vafaeian, Gabriel Chabo och Alexander Rüdén (Kapitalmarknad och publik M&A), Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda, Felix Möller och August Ahlin (Bank och Finans).

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023