Uppdrag

Vinge företräder Studentbostäder i Norden AB (publ) i samband med dess företrädesemission och omförhandling av obligationsvillkor

Vinge företräder Studentbostäder i Norden AB (publ), ett fastighetsbolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market, i samband med en fullt garanterad företrädesemission omfattande sammanlagt 331 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och omförhandling av obligationsvillkoren för bolagets utestående gröna 2021/2024 obligationer med ISIN SE0015960802 (”Obligationerna”) genom ett skriftligt förfarande.

De nya aktierna som emitteras inom ramen för företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market under vecka 45 2023.

Omförhandling av obligationsvillkoren medförde, bland annat, en förlängning av den ursprungliga slutförfallodagen till den 15 november 2026, en ändring av räntekomponenten till en fast PIK-ränta och ett nytt åtagande för bolaget att delvis amortera på Obligationerna.

Studentbostäder i Norden AB (publ) äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Bolagets aktier är noterade i Sverige på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet STUDBO.

Vinges team består av Jesper Schönbeck, Joel Wahlberg, Benjamin Vafaeian, Gabriel Chabo och Alexander Rüdén (Kapitalmarknad och publik M&A), Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda, Felix Möller och August Ahlin (Bank och Finans).

Relaterat

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024

Vinge biträder Humana i dess förvärv av Team Olivia Norge AS

Humana-koncernen (”Humana”) stärker sitt erbjudande av kvalitativa omsorgstjänster i Norge genom att Human Care Holding AS (”Humana Norge”) har ingått avtal om att förvärva Team Olivia Norge AS för en köpeskilling om 341 miljoner svenska kronor på en kassa- och skuldfri basis.
17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid om SEK 300 miljoner (inom en ram om SEK 400 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade hybridobligationer.
17 maj 2024