Uppdrag

Vinge biträder Lendify med omstrukturering av värdepapperiseringar och bankfinansiering i samband med Lunar Groups förvärv av Lendify

15 juli 2021

I samband med Lunar Groups förvärv av Lendify har Vinge biträtt Lendify med att strukturera, dokumentera och genomföra en gränsöverskridande omstrukturering av Lendifys befintliga värdepapperiseringar av underliggande icke-säkerställda konsumentlån och dess seniora respektive juniora bankfinansiering (inklusive byte av ”Servicer” under dessa finansieringar).

Kina förbjuder företag att följa västerländska handelsbegränsningar

Spänningarna i handelsrelationerna mellan Kina och väst ökade ytterligare den 10 juni när Kinas folkkongress antog en ny lagstiftning. Denna förbjuder företag i Kina att bland annat följa det man anser vara diskriminerande handelsbegränsningar mot landet.
9 juli 2021

Vinges IP-grupp topprankade av IAM 1000

Vinges IP-grupp tar åter topplacering i den nyligen släppta rankingen IAM 1000. Malin Malm Waerme, Stojan Arnerstål och Håkan Borgenhäll tar också emot individuella omnämnanden i rankingen.
8 juli 2021

EU-förbud mot att ta hänsyn till amerikanska sanktioner riskerar vidsträckt tolkning

Generaladvokaten har i ett mål inför EU-domstolen kommit med ett förslag till avgörande rörande reglerna om hur EU-företag ska förhålla sig till tredje länders extraterritoriella lagstiftning. Förslaget till avgörande innefattar en relativt långtgående tolkning av förbudet för EU-företag att följa amerikanska sanktioner. Om EU-domstolen i sin kommande dom följer generaladvokaten riskerar detta att medföra omfattande regulatoriska problem för företag framöver.
7 juli 2021